Filipian 2:22

Filipian 2:22 PSZ

Dobrze znacie oddanie Tymoteusza—w głoszeniu dobrej nowiny pomagał mi jak rodzony syn!
PSZ: Słowo Życia
Podziel się