Filipian 2:20

Filipian 2:20 PSZ

Nie mam tu nikogo innego, kto tak jak on troszczyłby się o wasze duchowe potrzeby.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się