Mateusza 1:5

Mateusza 1:5 PSZ

Booz (jego matką była Rachab), Jobed (jego matką była Rut), Jesse
PSZ: Słowo Życia
Podziel się