40 dagers faste

40 dagers faste

47 dager

Faste har alltid vært en tid for å vende vår oppmerksomhet mot alt det som Kristus gjorde for oss på korset. Denne generøse gaven kan du meditere på år etter år, og du vil fremdeles bli forundret over det store som skjedde. Gjennom denne leseplanen vil du vandre gjennom evangeliefortellingene i kronologisk rekkefølge, og følge stegene som Jesus tok i den sisten uken av tjenesten hans på jorden. Denne planen går over 47 dager, men de sju søndagene er hviledager i tråd med tradisjonen.

Utgiver

Vi vil takke Journey Church for deres bidrag med leseplanen 40 dagers faste. For mer informasjon om Journey Church, vennligst besøk: http://www.lifeisajourney.org

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte