Ditt trekk

Ditt trekk

21 dager

I denne serien gjennomgår vi Jakobs brev, med korte andakter til de ulike avsnittene. I det store bildet opplever vi brevet som en oppfordring om å ta det kristne livet og disippelgjøring på alvor. Serien heter «ditt trekk», hvor vi fokuserer på at livet bringer ulike ting vår vei, men at vi som kristne har påvirkning på hvordan vi møter det!

Utgiver

Vi vil takke Misjonskirken UNG for denne planen. For mer informasjon, vennligst besøk: http://www.mkung.no/

Om utgiver


App Download
Bibel-appen
7.9M Ratings