Våkn Opp Til Guds Vilje for Ditt Liv

Våkn Opp Til Guds Vilje for Ditt Liv

8 dager

Mesteren har en masterplan for ditt liv, og du kan hvile trygt i vissheten om at det er en god plan som overstiger alle dine forventninger. Med denne kunnskapen kan vi starte vår reise, med blikket festet på Jesus, som er forfatteren og fullføreren av vår tro, og vite at Han som startet sitt gode arbeid i deg kommer til å fullføre den helt til gjenkomsten til Jesus Kristus!

Utgiver

Vi vil takke CfaN Christ For All Nations for å ha gitt denne planen. For mer informasjon, vennligst besøk: http://www.cfan.eu/

Om utgiver