Fred

Fred

5 dager

Lisa og Chris-Michael Børud Gustavsen har skrevet en leseplan som hjelper deg å bli bedre kjent med Guds fred. Hvordan kan du leve et liv der freden på innsiden blir større enn stresset og frykten rundt deg?

Utgiver

Vi vil takke Bibelselskapet for å tilgjengeliggjøre denne leseplanen. For mer informasjon besøk bibel.no

Om utgiver