En reise gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger

AndaktLukas undersøker mange av de tidligste øyevitnene til Jesus sitt liv og komponerer deretter sin tilsvarende gospel. Historien begynner opp i åsene i Jerusalem der Israels gamle profeter sa at Gud selv ville komme en dag for å etablere sitt rike over hele jorden. 

En dag i Jerusalems tempel, arbeider en prest ved navn Sakarias idet han får en visjon som skremmer ham. En engel kommer til syne og forteller at Sakarias sin kone vil føde hans sønn. Dette er merkelig, da Lukas forteller oss at Sakarias og hans kone er veldig gamle og har aldri vært i stand til å få barn. Med denne detaljen setter Lukas opp en parallell for å sammenligne deres historie med Abraham og Sara, de store forfedrene til Israel. De var også veldig gamle og kunne aldri få barn før Gud mirakuløst gav dem sønnen Isak, personen som står bak hele historien om Israel. Lukas antyder her at Gud er i ferd med å gjøre noe som er like betydelig nok en gang. Engelen forteller Sakarias å kalle sønnen for Johannes. Han forteller at hans sønn er personen som Israels gamle profeter spådde om da de sa at noen ville komme for å forberede Israel sitt møte med deres Gud når han ankommer for å herske over Jerusalem. Sakarias kan knapt tro det, og han er helt målløs fram til Johannes sin fødsel. 

Den samme engelen besøker også en jomfru ved navn Maria med tilsvarende sjokkerende nyheter. Hun vil også mirakuløst få en sønn som ble lovet av Israels profeter. Engelen forteller henne å kalle ham for Jesus og at Jesus vil være en konge lik David som vil herske over Guds folk i all tid. Hun lærer at Gud vil binde seg selv til menneskeheten i hennes livmor og at hun vil føde Messias. Og, vips, så går Maria fra å være en liten byjente til moren til den fremtidige kongen. Hun er forbauset og begynner å synge en sang om hvordan endringen av sin sosiale status peker mot en større omveltning i vente. Gjennom hennes sønn, vil Gud bringe herskere ned fra deres troner og opphøye de fattige og ydmyke. Han kommer til å snu hele verdensordningen på hodet.