Forandret: Neste skritt for et forandret liv

Forandret: Neste skritt for et forandret liv

Seks uker

Ditt valg om å ta i mot Jesus som din frelser har forandret deg for alltid. Det gamle er borte. Du er en ny skapning. Enten du nettopp har blitt kristen eller har kjent Jesus lenge, vil denne leseplanen hjelpe deg å få en bedre forståelse av hvem du er i Kristus og hva det betyr å være en Jesu etterfølger. Å få bedre greie på din identitet i Jesus vil hjelpe deg i å ta nye skritt i alt det Gud har kalt deg til.

Utgiver

Vi vil takke Life.Church som har laget denne planen. For mer informasjon, se www.life.church

Om utgiver

Mer enn 100000 fullførte