Sakarja 2
N11BM
2
Andre syn: hornene og smedene
1Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – fire horn. 2Da sa jeg til engelen som talte med meg: «Hva er dette?» Og han svarte: «Dette er de hornene som har spredt Juda, Israel og Jerusalem.»
3Så viste Herren meg fire smeder. 4Jeg sa: «Hva er det de kommer for å gjøre?» Han svarte: «Dette er hornene som spredte Juda så ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrekk i dem; de skal slå til jorden hornene på de folkeslagene som løftet horn mot Juda og spredte det.»
Tredje syn: målesnoren
5 # Esek 40,3f Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – en mann med målesnor i hånden. 6Jeg sa: «Hvor går du hen?» Han svarte: «Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være.»
7Og se, engelen som talte med meg, gikk fram, og en annen engel gikk ham i møte 8og sa: Løp bort og si til den unge mannen der:
Jerusalem skal ligge uten murer,
så mye folk og buskap skal det være i byen.
9 # Sal 46,6ff; Jes 26,1; Sak 9,8; 14,11 Jeg selv skal være en ildmur rundt byen,
sier Herren,
jeg skal vise min herlighet der inne.
Herren kaller på de bortførte
10 # Jer 3,18; 51,6 Ve, ve! Flykt fra landet i nord!
sier Herren.
Jeg har spredt dere for himmelens fire vinder,
sier Herren.
11Ve deg, Sion,
berg deg, du som bor hos datter Babel!
12 # Sal 17,8; 105,15 For så sier Herren over hærskarene,
den herlige, etter at han sendte meg
til folkeslagene som plyndret dere:
Den som rører dere,
rører ved min øyensten.
13 # Jer 30,16; Esek 39,10; Mal 2,4 For se, jeg løfter hånden mot dem,
de skal bli til bytte
for slavene sine.
Da skal dere kjenne
at Herren over hærskarene har sendt meg.
14 # Jes 12,6; 65,18f; Sef 3,14f # 2,14 datter Sion Jerusalem, fremstilt som kvinne. Fryd deg, vær glad, datter Sion!
For se, jeg kommer og tar bolig hos deg,
sier Herren.
15 # Jes 2,2ff; 11,10; 56,6f; Mi 4,1f; Sak 8,20ff Mange folkeslag
skal slutte seg til Herren den dagen.
De skal være mitt folk,
og jeg skal ta bolig hos deg.
Da skal du kjenne
at Herren over hærskarene har sendt meg til deg.
16 # 1,16f Herren skal ta Juda i arv
som sin eiendom på hellig jord
og velge ut Jerusalem enda en gang.
17 # Mi 1,3; Hab 2,20; Sef 1,7 Vær stille for Herren, alt som lever!
For han bryter opp fra sin hellige bolig.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål