Romerne 9

9
Guds vei med Israel
(Kap. 9–11)
Guds gaver til Israel
1Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke! Min egen samvittighet bekrefter det i Den hellige ånd. 2Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. 3#2 Mos 32,32; Rom 10,1f#9,3 forbannet Paulus bruker her en svært sterk uttrykksmåte. Tilsvarende forbannelsesutsagn finnes i andre jødiske, kristne og gresk-romerske tekster og brukes om personer eller ting som er under Guds forbannelse eller vrede. Jf. også Rom 1,18ff; 1 Kor 12,3; 16,22; Gal 1,8. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg. 4#2 Mos 4,22; 5 Mos 7,6; Apg 2,39+; Rom 3,2 De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. 5#Matt 1; Joh 1,1; Kol 2,9#9,5 han som er Gud over alt kan også oversettes «Gud, som er over alle ting». De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen.
Gud utvelger sitt folk
6 # 4 Mos 23,19; Rom 2,28 Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7#1 Mos 21,12; Joh 8,37ff; Gal 4,22ff og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 8Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt. 9#1 Mos 18,10 For det var et løfte han fikk: Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. 10#1 Mos 25,21 Men ikke bare det – også Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11–12#1 Mos 25,23 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13#Mal 1,2f For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.
14 # 5 Mos 32,4; Rom 3,5 Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke! 15#2 Mos 33,19 For han sier til Moses: Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil. 16Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. 17#2 Mos 9,16 For Skriften sier til farao: Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. 18Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil.
19Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?» 20#Jes 29,16; 45,9 Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?» 21#Jer 18,6 Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? 22#2,4 Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. 23Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdige for herligheten. 24Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene. 25#Hos 2,23; 1 Pet 2,10 Slik sier han det hos Hosea:
Det folket som ikke var mitt,
vil jeg kalle mitt folk,
og henne jeg ikke elsket,
vil jeg kalle min elskede.
26 # Hos 1,10 Der det før ble sagt til dem:
«Dere er ikke mitt folk»,
der skal de kalles
den levende Guds barn.
27 # Jes 10,22f Og Jesaja roper ut over Israel:
Om Israels barn var så tallrike som havets sand,
skal bare en rest bli frelst.
28 For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden.
29 # 1 Mos 19,24f; Jes 1,9 # 9,29 Herren over hærskarene navn som uttrykker Guds makt og majestet. =Guds navn. Og som Jesaja før har sagt:
Hadde ikke Herren over hærskarene
latt noen av vår ætt leve,
da var vi blitt som Sodoma,
da lignet vi Gomorra.
Israel og evangeliet
30 # 10,20 Hva skal vi så si? Jo, hedningene som ikke jaget etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. 31#10,3; 11,7 Men Israel, som jaget etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke fram. 32#Matt 21,42.44 Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, 33#Jes 8,14; 28,16; Luk 2,34+; Rom 10,11 slik det står skrevet:
Se, på Sion legger jeg en snublestein
og en klippe til fall.
Men den som tror på ham,
skal ikke bli til skamme.

Markert nå:

Romerne 9: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring