Romerne 8
N11BM

Romerne 8

8
Livet i Ånden
1Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2#Joh 8,36; Rom 7,23f#8,2 gjort deg fri Mange håndskrifter har «gjort meg fri». For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3#2 Kor 5,21; Gal 3,13; Hebr 2,14ff#8,3 kjøtt og blod gr. sarks, også oversatt med «kjøtt». Ordet brukes hele tretten ganger i v. 1–13. =kjøtt, kjøtt og blod. som syndoffer Jf. 3 Mos 4; 7; Sal 40,7; Hebr 5,3; 10,3f.12. =offer og soning. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. 4Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6#Gal 6,8 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7#Kol 1,21; Jak 4,4 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8#8,8 kjøtt og blod >v. 3. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. 9#1 Kor 2,12; 3,16; 12,3; 1 Joh 3,24; 4,13 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10#Gal 2,20 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11#Apg 2,24+; 1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.
12 # 6,6f # 8,12 kjøtt og blod >v. 3. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13#Gal 6,8; Kol 3,5f For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14#Gal 5,18 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15#Gal 4,6; 2 Tim 1,7; 1 Joh 4,18#8,15 Abba aram. for «far». En slik måte å innlede en bønn til Gud på er uten paralleller i jødisk bønnespråk. Jf. Mark 14,36. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16#2 Kor 1,22+; Gal 3,26ff Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. 17#Apg 14,22+; Gal 4,7; 1 Pet 4,13; Åp 21,7 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.
Håpet om herlighet
18 # Matt 5,11f; 2 Kor 4,17f Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. 19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21#2 Pet 3,13; Åp 21,5 for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. 23#Luk 21,28; 2 Kor 5,2ff; Ef 1,5#8,23 Ånden, den første frukt «Den første frukt» betegner i det gammeltestamentlige offerspråket det første som ble modent av korn og frukt, og som skulle ofres til Gud, jf. 2 Mos 23,19. I Paulus' språkbruk betegner det noe Gud gir menneskene: Åndens gave, som er den første av frelsens gaver og en forsmak på og garanti for den kommende og endelige frelsen. Jf. 2 Kor 1,22. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. 24#2 Kor 4,18; 5,7 For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25#Hebr 11,1 Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27#Sal 139,1 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
28 # 8,28 alt tjener … som elsker Gud Noen håndskrifter har en lengre tekst som kan oversettes «Gud virker med i alt til det gode for dem som elsker ham». Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. 29#2 Kor 3,18; Ef 1,4ff; Kol 1,18 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. 30Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort.
31 # Sal 118,6 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32#Joh 3,16; Rom 4,25+ Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
33 # Jes 50,8 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34#Sal 110,1; Apg 2,32f+; Hebr 7,25+ Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36#Sal 44,23; 2 Kor 4,11+ Som det står skrevet:
For din skyld drepes vi dagen lang,
vi regnes som slaktesauer.
37 # Joh 16,33; 1 Joh 5,4f Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38#Ef 6,12; Kol 2,15 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.