Romerne 6
N11BM

Romerne 6

6
Forent med Kristus i dåpen
1 # 3,8; Gal 2,17 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? 2#1 Pet 2,24 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? 3#Gal 3,27 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4#8,10f; Ef 4,22f; Kol 2,12; 3,1 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5#Fil 3,10f Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. 6#Gal 2,19f; 5,24 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. 7#1 Pet 4,1 For den som er død, er befridd fra synden. 8#2 Tim 2,11 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. 9#Åp 1,18 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10#Hebr 9,25ff For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11#1 Pet 2,24 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.
I tjeneste for Gud
12La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. 13#12,1; 1 Pet 4,2 Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. 14#Gal 5,18 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
15 # 6,1 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16#Joh 8,34; 2 Pet 2,19 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18#Joh 8,36; Gal 5,1.13 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21#7,5; 8,6 Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22#1 Pet 1,9 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23#Joh 11,25; Rom 5,12.21; Jak 1,15 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.