Romerne 12

12
Det kristne livet
1 # 6,13ff; 1 Pet 2,5 # 12,1 søsken et ord Paulus ofte bruker når han tiltaler og omtaler medkristne. =søsken. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2#Ef 4,23; 5,10.17; 1 Joh 2,15 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
3 # 1,5; 15,15 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. 4#Joh 2,21; 1 Kor 10,16; 12,12ff; Ef 1,23; 4,16; Kol 1,18; 3,15 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. 5#1 Kor 12,27+; Ef 4,25 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6#1 Kor 12,4.28ff; 1 Pet 4,10f Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, 7#1 Tim 3,8.12 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, 8#2 Kor 9,7; 1 Pet 5,2#12,8 den som er satt til å lede kan også oversettes «den som viser omsorg». og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.
9 # Am 5,15; 1 Pet 1,22 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10#Fil 2,3; Hebr 13,1+ Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11#Åp 3,15 Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12#1 Tess 5,16f Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13#15,25ff; Hebr 13,2 Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14#Matt 5,44; 1 Kor 4,12 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16#Jes 5,21; Rom 15,5+ Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17#Matt 5,38ff; 1 Tess 5,15 Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18#1 Tess 5,13; Hebr 12,14 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 19#5 Mos 32,35 Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. 20#Ordsp 25,21f Men:
Er din fiende sulten, så gi ham mat,
er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
21 # 1 Mos 4,7; 1 Sam 24,18f La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

Markert nå:

Romerne 12: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring