Romerne 11

11
Frelse for hedningene – frelse for Israel
1 # 1 Sam 12,22; Sal 94,14; Fil 3,5+ Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? 3#1 Kong 19,10 «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 4#1 Kong 19,18#11,4 Baal viktig kanaaneisk fruktbarhetsgud, som også er torden- og krigsgud. =fremmede guder. Men hva er det guddommelige svaret han får? «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» 5#9,27 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. 6#3,28; Ef 2,8 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. 7#9,31 Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8#5 Mos 29,4; Jes 29,10 slik det står skrevet:
Gud har gitt dem en sløvet ånd,
øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,
helt til denne dag.
9 # Sal 69,23f Og David sier:
La bordet deres bli en snare og en felle,
en snublestokk og en straff for dem.
10 La øynene deres bli formørket
så de ikke kan se,
og bøy deres rygg for alltid.
11 # Matt 8,11f; 21,43; Apg 13,46 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 # 1,5; 1 Tim 2,7 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14#10,19 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15#11,15 at de ble forkastet kan også oversettes «at de forkastet», nemlig Kristus. at de blir godtatt kan også oversettes «at de godtar», nemlig Kristus. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16#4 Mos 15,17–21#11,16 det første brødet samme gr. ord er også oversatt «den første frukt». >8,23. Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17#Jer 11,16; Hos 14,6f Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20#1 Kor 10,12 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
22 # Joh 15,2.4 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23#2 Kor 3,16 Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?
25Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26#Jes 27,9; 59,20f; Jer 31,33f#11,26 På denne måten kan også oversettes «så» eller «deretter». På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.
28På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29#4 Mos 23,19; 2 Tim 2,13 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. 31På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32#Gal 3,22 Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.
33 # Job 11,7; Sal 139,6.17f; Jes 55,8f Å, dyp av rikdom
og visdom og kunnskap hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er,
hvor ufattelige hans veier!
34 # Jes 40,13; Jer 23,18 Hvem kjente Herrens sinn,
og hvem var hans rådgiver?
35 # Job 41,2 Hvem ga ham noe først
så han skulle få noe igjen?
36 # Joh 13,13; 1 Kor 8,6; Ef 4,5f; Kol 1,16+ For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i all evighet! Amen.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring