Romerne 10

10
1 # 9,1f Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. 2#Apg 22,3 For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. 3#9,31f De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. 4#Joh 3,18; Apg 13,39; Gal 3,23f#10,4 ende og mål på gr. ett ord, som kan bety både «ende», «slutt» og «mål», «fullbyrdelse». For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.
5 # 3 Mos 18,5; Gal 3,12 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem. 6#5 Mos 9,4; 30,12–14 Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – 7eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9#Matt 10,32; Fil 2,11 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10#1 Pet 3,15 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11#Jes 28,16; Rom 9,33 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12#Apg 10,34f; Rom 3,22ff; Gal 3,28+ For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13#Joel 3,5Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
14Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15#Jes 52,7 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16#Jes 53,1; Joh 12,37f Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 18#Sal 19,5 Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig:
Deres røst har nådd ut over hele jorden,
ordene dit verden ender.
19 # 5 Mos 32,21 Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses:
Jeg vil egge dere til misunnelse
mot dem som ikke er et folk,
på et uforstandig folk
gjør jeg dere rasende.
20 # Jes 65,1 Og Jesaja går så langt at han sier:
Jeg ble funnet
av dem som ikke søkte meg,
og åpenbarte meg
for dem som ikke spurte etter meg.
21 # Jes 65,2 Men om Israel sier han:
Hele dagen rakte jeg hendene ut
mot et ulydig og gjenstridig folk.

Markert nå:

Romerne 10: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring