Romerne 1
N11BM

Romerne 1

1
Hilsen
1 # Apg 9,15; Gal 1,15 # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. evangelium «gledelig budskap, god nyhet». Paulus bruker ofte denne betegnelsen om sin misjonsforkynnelse. Ordet kan vise både til forkynnelsen av budskapet og til innholdet i det. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2#16,25f det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 3#2 Sam 7,12f; Jes 11,1; 2 Tim 2,8 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4#Apg 13,32f ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. 5#Apg 9,15; Rom 15,18; Gal 2,7.9 Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. 6Blant dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til. 7#1 Kor 1,2f; 2 Kor 1,1f#1,7 Roma Romerrikets hovedstad med ca. 1 mill. innbyggere. =byer. Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Bønn og ønske om å komme til Roma
8 # 16,19; 1 Tess 1,2+.8 Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro. 9#15,16; Ef 1,15; Fil 1,8 Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans Sønn, er mitt vitne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner. 10#1 Tess 3,10 Jeg ber stadig om at det endelig en gang må lykkes for meg å komme til dere, om Gud vil. 11#15,29 For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere 12– eller rettere sagt: for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro.
13 # Apg 19,21; Rom 15,23 Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg er blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. 14#1,14 Grekere og barbarer hele den ikke-jødiske verden. >Kol 3,11. =ikke-jøder. Ordet «barbar», gr. barbaros, betegnet de som sto utenfor det gresk-romerske kulturfellesskapet, bl.a. ved å snakke språk som var uforståelige. Jf. 1 Kor 14,11. Grekere og barbarer, lærde og ulærde – alle står jeg i gjeld til. 15Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma.
Evangeliet, Guds kraft til frelse
16 # Apg 13,46; 1 Kor 1,18ff; 15,1f; 2 Tim 1,8+ For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17#Hab 2,4; Joh 3,36; Rom 3,21f; Gal 3,11#1,17 Guds rettferdighet et hovedbegrep i Rom. Kan bety både at Gud selv er rettferdig, og at han gir rettferdighet. Se særlig 3,21–26. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
Guds dom over hedenskapet
18Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19#Apg 14,15ff; 17,24ff For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20#Job 12,7ff; Sal 19,2 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21#Ef 4,17f De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22#1 Kor 1,19f De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23#5 Mos 4,15ff; Sal 106,20 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr.
24 # Sal 81,13; Apg 14,16 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25#Jer 10,10ff; 16,19ff#1,25 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27#3 Mos 18,22; 20,13; 1 Kor 6,9 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.
28 # 1,28–31 ikke sømmer seg følges av en lastekatalog, en oppregning av holdninger og handlinger som strider mot kristen tro og liv. =kataloger. De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29#Matt 15,19; Rom 13,13; 1 Kor 5,10f; 6,9f; 2 Kor 12,20; Gal 5,19ff; Ef 5,3ff; Kol 3,5ff; 1 Tim 1,9f; 2 Tim 3,2ff De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder 30og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.