Salmene 9
N11BM

Salmene 9

9
1 # 9,1 Salme 9 og 10 var oppr. én salme. Mut labbén musikkuttrykk med ukjent betydning. Til korlederen. Etter «Mut labbén». En salme av David.
2 # 26,7; 75,2 Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Jeg vil fortelle om alle dine under.
3Jeg vil glede og fryde meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.
4Når mine fiender trekker seg tilbake,
snubler de og går til grunne foran deg.
5 # 7,12 For du har gitt meg rett i min sak,
du har satt deg på tronen, du rettferdige dommer.
6 # Job 18,17; Ordsp 10,7 Du truet folkene og utslettet de lovløse,
du strøk navnet deres ut for evig.
7Fienden er borte, lagt i ruiner for alltid,
byer rykket du opp med rot;
minnet om dem er ikke mer.
8 # 11,4; 29,10; 102,13; 103,19 Men Herren troner til evig tid,
til dom har han reist sin trone.
9 # 67,5; 75,3; 96,13; 98,9 Han dømmer verden med rettferd,
feller rettferdig dom over folkene.
10 # 18,3; 31,3; 37,39; 46,8.12; 59,10; 61,4 Herren er et vern for dem som blir undertrykt,
et vern når de er i nød.
11 # 91,14 De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg.
Herre, du forlater ikke dem som søker deg.
12 # 74,2; 96,3 Syng for Herren, han som bor på Sion,
fortell om hans gjerninger blant folkene!
13 # 5 Mos 32,43 Han som straffer drap, glemmer ikke;
han husker de hjelpeløses skrik.
14 # 30,4; 49,16 # 9,14 dødens porter dødsriket. Jf. Job 38,17; Jes 38,10. Vær meg nådig, Herre!
Se hvordan mine uvenner plager meg.
Du fører meg opp fra dødens porter
15 # 9,15 Sions porter byportene. så jeg kan lovprise deg i Sions porter.
Jeg vil juble over din frelse!
16 # 7,16+ Folkene faller i graven de gravde,
føttene fanges i garnet de selv spente ut.
17 # 9,17 Higgajon betyr kanskje mellomspill. Herren gir seg til kjenne, han kommer med rettferd.
Den lovløse fanges i sin egen ugjerning. Higgajon. Sela
18Til dødsriket skal de lovløse fare,
alle folkeslag som glemmer Gud.
19 # 10,17 Den fattige blir ikke glemt for alltid,
de hjelpeløses håp er ikke tapt for alle tider.
20 # 3,8+ Reis deg, Herre!
La ikke mennesker få makten,
la folkene få sin dom for ditt ansikt.
21Fyll dem med redsel, Herre!
La folkene forstå at de bare er mennesker. Sela

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.