Salmene 89

89
1 # 1 Kong 5,11; Sal 88,1 En læresalme av esrahitten Etan.
2 # 101,1 Jeg vil alltid synge om Herrens miskunn,
fra slekt til slekt skal min munn gjøre din trofasthet kjent.
3Jeg sier: Miskunn blir bygd for evig,
din trofasthet er grunnfestet i himmelen.
4 # 18,51+ «Jeg sluttet en pakt med min utvalgte,
sverget en ed til David, min tjener:
5Jeg grunnfester din ætt til evig tid;
jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt.» Sela
6 # 8,2+ Himmelen priser dine under, Herre,
de helliges forsamling priser din trofasthet.
7 # 89,7 gudesønner >29,1. For hvem i skyene er Herrens like,
hvem blant gudesønner er som Herren,
8 # 5 Mos 7,21; Sal 68,36; 76,8; 96,4; 99,3 en stor og skremmende Gud i de helliges råd,
mer verdt å frykte enn alle som omgir ham?
9Hvem er som du, Gud Herre Sebaot?
Mektig er du, Herre, omgitt av din troskap.
10 # 46,3f+ Du hersker over det hovmodige havet,
når bølgene reiser seg, stiller du dem.
11 # Jes 51,9 # 89,11 Rahab sjøuhyre, gudfiendtlig makt. =havet. Det var du som slo Rahab i hjel,
du spredte dine fiender med din mektige arm.
12 # 24,1+; 95,4f Din er himmelen, og din er jorden,
du har grunnlagt verden og alt som fyller den.
13 # 89,13 Tabor fjell i Galilea. Du skapte nord og sør,
Tabor og Hermon jubler over ditt navn.
14Din arm er mektig,
din hånd er sterk, høyre arm er løftet.
15 # 97,2 Rettferd og rett er din trones grunnvoll,
miskunn og sannhet kommer fram for deg.
16 # 47,2+; 80,4+ # 89,16 lyset fra ditt ansikt >4,7. Salig er det folket som kan rope av jubel.
De vandrer i lyset fra ditt ansikt, Herre.
17Hele dagen jubler de over ditt navn,
de triumferer ved din rettferd.
18Du er deres styrke og prakt,
ved din godvilje får vi kraft.
19 # 3,4+; Sal 93,1+ Vårt skjold tilhører Herren,
vår konge tilhører Israels Hellige.
20 # 2 Sam 7,8f Den gang talte du i et syn til dine trofaste:
«Jeg setter en helt til å hjelpe,
reiser opp en utvalgt fra folket.
21 # 1 Sam 16,13 Jeg fant David, min tjener,
jeg salvet ham med min hellige olje.
22Min hånd skal alltid være hos ham,
min arm skal gi ham styrke.
23Fiender skal ikke plage ham,
onde mennesker skal ikke kue ham.
24Jeg knuser motstandere foran ham,
dem som hater ham, slår jeg ned.
25Min trofasthet og miskunn skal være hos ham,
i mitt navn skal han få kraft.
26 # 72,8+ Jeg legger havet under hans hånd,
elvene under hans høyre arm.
27 # 2 Sam 7,14 Han skal rope til meg: ‘Du er min far,
min Gud og min frelses klippe!’
28 # 72,11; Åp 1,5 Ja, min førstefødte skal han være,
den høyeste blant kongene på jorden.
29Jeg skal alltid vise miskunn mot ham,
min pakt med ham står fast.
30Hans ætt holder jeg oppe til evig tid,
hans trone så lenge himmelen er til.
31 # 2 Sam 7,14ff Dersom sønnene hans forlater min lov
og ikke følger mine bud,
32hvis de vanhelliger mine forskrifter
og ikke holder mine påbud,
33da straffer jeg deres lovbrudd med stokk,
deres synd med slag.
34Men jeg skal ikke trekke min miskunn tilbake
og ikke svikte min trofasthet mot ham.
35 # 4 Mos 23,19 Jeg vil ikke vanhellige min pakt,
ikke endre ordene fra min munn.
36Én gang for alle har jeg sverget:
Så sant jeg er hellig,
jeg vil aldri lyve for David.
37 # 72,5+ Hans ætt skal vare til evig tid,
hans trone skal stå som solen foran meg.
38Den skal stå fast for evig som månen,
det trofaste vitnet i skyen.» Sela
39 # 44,10+ Men du har støtt bort den du har salvet,
du forkastet ham og ble harm på ham.
40Du har tilintetgjort pakten med din tjener,
vanhelliget hans krone i støvet.
41 # 80,13f Du har revet ned alle hans murer,
lagt borgene hans i grus.
42 # 44,14+ Alle som går forbi, plyndrer ham,
han er blitt til spott for sine naboer.
43Du gir motstanderne seier
og gleder alle hans fiender.
44Hans kvasse sverd har du trukket tilbake,
du holdt ham ikke oppe i striden.
45Du har gjort ende på hans glans
og slengt hans trone til jorden.
46Du har forkortet hans ungdoms dager
og dekket ham med skam. Sela
47 # 77,8+ Hvor lenge, Herre?
Vil du skjule deg for alltid?
Hvor lenge skal din harme brenne som ild?
48 # 39,6+ Husk at livet mitt er kort!
Var det forgjeves at du skapte alle mennesker?
49 # 49,11f Hvem lever uten å se døden,
hvem berger livet fra dødsrikets vold? Sela
50Herre, hvor er din miskunn som du viste oss før,
den du sverget David i din trofasthet?
51Herre, husk spotten mot dine tjenere,
den jeg har fått i fanget fra mange folk.
52For dine fiender spotter, Herre,
de spotter din salvede, hvor han går.
53Velsignet er Herren til evig tid!
Amen! Ja, amen!

Markert nå:

Salmene 89: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring