Salmene 85
N11BM

Salmene 85

85
1Til korlederen. Av Korah-sangerne. En salme.
2 # 14,7+ Herre, du har vist godvilje mot landet ditt,
du vendte skjebnen for Jakob.
3 # 32,1 Du tok bort ditt folks skyld,
dekket over all deres synd. Sela
4 # 2 Mos 32,14; Sal 78,38; Hos 11,9 All din harme tok du tilbake,
du vendte deg bort fra din brennende vrede.
5Før oss tilbake, Gud, vår frelser,
la din uvilje mot oss ta slutt!
6 # 77,8+ Vil du være harm på oss for alltid
og la vreden vare fra slekt til slekt?
7Er det ikke du som vekker oss til liv på ny
så folket ditt kan glede seg i deg?
8La oss få se din miskunn, Herre,
gi oss din frelse!
9 # Jer 29,11ff Jeg vil høre hva Gud Herren sier.
For han forkynner fred til sitt folk,
til sine trofaste,
– bare de ikke vender tilbake til dårskap!
10 # 145,18; Jes 51,5 Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham,
for at herlighet skal bo i landet vårt.
11 # 89,15; 97,2 Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred skal kysse hverandre.
12 # Jes 45,8 Sannhet skal spire opp av jorden
og rettferd se ned fra himmelen.
13 # 65,10f+ Herren skal gi det som godt er,
og landet vårt skal bære sin grøde.
14 # Jes 58,8 Rettferd går foran
når han drar fram.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.