Salmene 76
N11BM

Salmene 76

76
1Til korlederen. Med strengespill. En salme av Asaf. En sang.
2Gud er kjent i Juda,
hans navn er stort i Israel.
3 # 48,3+ # 76,3 Salem eldre navn på Jerusalem. Jf. 1 Mos 14,18. I Salem er hans hytte reist,
på Sion står hans bolig.
4 # 46,10; Jes 9,5 Der brøt han i stykker lynende piler,
krigens våpen, skjold og sverd. Sela
5 # 76,5 de evige fjell følger =Septuaginta. Hebr. har «rovfjellene». Du er strålende og herlig,
mer enn de evige fjell.
6 # 2 Kong 19,35; Sal 48,5f; Nah 3,18 Modige menn ble plyndret.
Hver kriger var falt i søvn,
ingen kunne løfte en hånd.
7Hest og rytter ble slått i svime
da du truet, Jakobs Gud.
8 # 90,7 Du er den som alle må frykte.
Hvem kan stå for ditt ansikt
når du blir vred?
9Fra himmelen kunngjorde du din dom.
Jorden ble taus av frykt
10 # 12,6 da Gud sto opp for å dømme,
for å frelse alle hjelpeløse på jord. Sela
11Selv menneskers harme blir til lovsang for deg,
harmen ender med høytid.
12 # 50,14+ Gi løfter til Herren deres Gud,
la ham få det dere har lovet!
Alle omkring ham skal komme med gaver
til ham som de frykter.
13Han tar motet fra fyrster,
jordens konger må frykte ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål