Salmene 75
N11BM

Salmene 75

75
1 # 75,1 korlederen >4,1. Ødelegg ikke >57,1. Til korlederen. «Ødelegg ikke!» En salme av Asaf. En sang.
2Gud, vi priser og takker deg.
Vi påkaller ditt navn
og forteller om dine underfulle verk.
3 # 9,9+ «Jeg har fastsatt en tid
da jeg skal holde rettferdig dom.
4 # Job 38,4ff; Sal 46,3f Jorden og alle som bor der, kan vakle,
men jeg har gjort jordens søyler faste.» Sela
5 # 75,5 hornene bilde på styrke og seier. Jeg sa til dem som skryter: «Skryt ikke!»
og til de urettferdige: «Kneis ikke med hornene!
6Løft ikke hornene mot det høye,
gjør ikke nakken bratt og talen frekk!»
7For i øst og i vest og i ørkenen
er det ingen som kan reise opp.
8 # 1 Sam 2,7f Men det er Gud som dømmer.
Én bøyer han ned, og én reiser han opp.
9 # 60,5+ Herren har et beger i hånden
med skummende, krydret vin.
Han skjenker i av vinen,
og alle urettferdige på jorden må drikke,
selv bunnfallet må de tømme.
10Jeg vil alltid fortelle om dette,
spille og synge for Jakobs Gud.
11«Jeg hugger av hvert horn på de lovløse,
men de rettferdiges horn skal få kneise.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål