Salmene 73
N11BM

Salmene 73

73
Tredje bok
Salme 73–89
1 # 24,4+; 25,8 # 73,1 Tredje bok Salmenes bok er i =masoretteksten inndelt i fem hoveddeler. Hver del avsluttes med en velsignelse, jf. Sal 41,14; 72,18f; 89,53; 106,48; 146–150. Asaf >50,1. En salme av Asaf.
Sannelig, Gud er god mot Israel,
mot dem som er rene av hjertet.
2Men jeg var nær ved å snuble,
foten holdt på å gli ut.
3 # 37,1+ For jeg var misunnelig på de hovmodige,
jeg så at det gikk de urettferdige vel.
4De er uten plager til sin død,
magen er god og mett.
5De lider ikke som andre mennesker,
de blir ikke plaget som andre folk.
6Derfor har de hovmod som kjede om halsen,
de er kledd i en drakt av vold.
7 # Jer 5,28 # 73,7 Synden … velstand Oversettelsen følger =Septuaginta. Hebr. har «Øyet deres står ut av fett». Synden deres kommer av velstand,
hjertets tanker flommer over.
8De spotter, de taler med ondskap,
ovenfra truer de med vold.
9 # 12,5 De løfter munnen mot himmelen,
tungen farer omkring på jorden.
10Derfor vender folk seg til dem
og suger i seg deres ord.
11 # 10,11+ De sier: «Hvordan skulle Gud vite om det?
Har Den høyeste kjennskap til noe?»
12 # 49,7+ Slik er de urettferdige,
de er alltid trygge og øker sin rikdom.
13 # Job 35,3; Sal 26,6 Forgjeves har jeg holdt hjertet rent
og vasket hendene i uskyld.
14 # 44,23 For jeg ble plaget hele dagen
og irettesatt hver morgen.
15Hadde jeg sagt: «Slik vil jeg tale»,
da hadde jeg sveket dine barn.
16Jeg tenkte etter, dette ville jeg forstå.
Det var pinefullt å se,
17helt til jeg gikk inn i Guds helligdom;
da skjønte jeg hvilken fremtid de får.
18 # Job 21,17f; Jer 23,12 Ja, du fører dem ut på glatte veier,
du får dem til å falle og bli knust.
19 # 37,38 Plutselig går de til grunne,
det er slutt, de ender i redsel.
20 # Job 20,8; Sal 37,36 De er som en drøm når en våkner.
Du forakter synet av dem
når du reiser deg, Herre.
21Så lenge jeg var bitter i hjertet
og det stakk i nyrene,
22var jeg dum og visste ingen ting,
som et fe var jeg mot deg.
23 # Jes 41,10 Men jeg blir alltid hos deg,
du har grepet min høyre hånd.
24 # 48,15+ Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du imot meg i herlighet.
25 # 16,2.5; 18,3+; Klag 3,24 Hvem har jeg ellers i himmelen?
Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden.
26 # 73,26 min del >16,6. Om kropp og hjerte forgår,
er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.
27De som holder seg borte fra deg, går til grunne,
du gjør ende på alle som er utro mot deg.
28Men for meg er det godt å være nær Gud.
Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud.
Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål