Salmene 72
N11BM

Salmene 72

72
1 # Jes 11,2ff Av Salomo.
Gud, lær kongen å dømme som du,
la kongssønnen få din rettferd!
2Han skal dømme ditt folk med rettferd,
dine hjelpeløse med lov og rett.
3 # Jes 45,8; 55,12 Fjellene skal gi folket fred
og haugene bære rettferdighets frukt.
4 # 10,14+; Jes 11,4 Han skal la de vergeløse i folket få sin rett,
han skal berge de fattige.
Undertrykkeren skal han knuse.
5 # 89,37f; Jer 33,20f # 72,5 La ham leve Oversettelsen følger =Septuaginta. Hebr. har «De skal frykte deg». La ham leve fra slekt til slekt,
så lenge sol og måne er til!
6 # 5 Mos 32,2; Jes 45,8; Hos 6,3 Han skal komme som regn på nyslått eng,
lik en regnskur som vanner jorden.
7Rettferd skal spire i hans dager
og freden være stor til månen forgår.
8 # 80,12; 89,26; Sak 9,10 Han skal herske fra hav til hav,
fra Storelven til jordens ender.
9 # Jes 49,23 De som bor i ørkenen,
skal bøye seg for ham,
fienden skal slikke støvet.
10 # 45,13+ # 72,10 Tarsis havneby eller område ved fjerne kyster, kanskje i det vestlige Middelhavet. >1 Mos 10,4. Saba rike sør i Arabia. Seba rike i Afrika, trolig sørvest for Rødehavet. Jf. Jes 43,3. Konger fra Tarsis og fjerne kyster
skal sende skatt til ham.
Kongene i Saba og Seba
skal komme med gaver.
11 # 22,28+ Alle konger skal kaste seg ned for ham,
alle folkeslag skal tjene ham.
12 # Job 29,12 Han berger en fattig som roper,
en stakkar som ingen hjelper.
13Han bryr seg om fattige og svake,
han berger de fattiges liv.
14 # 116,15 Han løser dem fra tvang og vold,
deres liv er dyrebart i hans øyne.
15Kongen skal leve
og få av Sabas gull!
Folk skal alltid be for ham
og velsigne ham dagen lang.
16 # Jer 31,12; Am 9,13 La kornhaugene bli høye som fjell,
grøden bølge som Libanons skog.
La byene blomstre som gresset på marken!
17 # 1 Mos 12,3; Sal 21,7+ La navnet hans bestå til evig tid,
skyte friske skudd så lenge solen er til!
De skal velsigne seg ved ham,
alle folk skal prise ham salig.
18 # 106,48 Velsignet er Herren, Israels Gud,
han som gjør under, bare han,
19 # Jes 6,3; Hab 3,3 og velsignet er hans herlige navn til evig tid!
Hele jorden skal fylles med hans herlighet.
Amen! Ja, amen!
20Bønnene av David, Isais sønn, er til ende.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål