Salmene 68
N11BM

Salmene 68

68
1Til korlederen. Av David. En salme. En sang.
2 # 4 Mos 10,35; Sal 92,10 Gud skal reise seg, hans fiender bli spredt,
de som hater ham, skal flykte for ham.
3 # 37,20+ Slik røyk driver bort, skal du drive dem bort.
Slik voks må smelte for ilden,
går de urettferdige til grunne for Gud.
4Men de rettferdige skal glede seg,
fryde seg for Guds ansikt og juble av glede.
5 # Jes 40,3f Syng for Gud! Lovsyng hans navn!
Rydd vei for ham som rir gjennom ødemark!
Herren er hans navn. Juble for ham!
6 # 10,14+ Gud i sin hellige bolig
er farløses far og enkers forsvarer.
7 # 113,9; Jes 42,7; 61,1 Gud lar ensomme finne et hjem,
han fører fanger ut til lykke og trivsel,
men opprørere må bo i et øde og avsvidd land.
8 # 2 Mos 13,21f Gud, da du dro ut foran folket ditt,
da du skred fram gjennom ørkenen, Sela
9 # 2 Mos 19,20; 5 Mos 33,2 da skalv jorden, og det dryppet fra himmelen
for Gud, Sinais Gud, Israels Gud.
10Du lot regnet strømme, Gud,
ditt utpinte land ga du styrke.
11Der fikk flokken din slå seg ned.
Gud, du sørget for de hjelpeløse i din godhet.
12 # 2 Mos 15,20f; Dom 5,12; 1 Sam 18,6f Herren sender ut et ord,
stor er skaren av kvinner som kommer med gledesbud:
13 # Dom 5,30 «Hærenes konger flykter, de flykter!
Kvinnene hjemme deler bytte.
14Selv til dere som lå blant sauene,
er det duevinger dekket med sølv,
vingefjær av grønt gull.
15 # 68,15 Salmon-fjellet «Svartfjellet», ikke det som er nevnt i Dom 9,48, nær Sikem, men sannsynligvis i Basan, nordøst for Gennesaretsjøen. Jf. v. 16. Da Den veldige spredte kongene,
falt det snø på Salmon-fjellet.»
16Basan-fjellet er et gudefjell,
Basan-fjellet med høye tinder.
17 # 48,3+; 132,13 Høye tinder, hvorfor ser dere skjevt
til fjellet som Gud ville ha til bolig,
der Herren vil bo for alltid?
18 # 2 Kong 6,17 Guds vogner er ti tusen ganger tusen,
Herren er blant dem, hellig som på Sinai.
19 # 47,6; Ef 4,8 Du steg opp i det høye, bortførte fanger,
tok gaver blant mennesker, også opprørere,
så du kunne bo der, Herre og Gud.
20 # Jes 46,4 Velsignet er Herren dag etter dag!
Gud er vår redning, han bærer oss. Sela
21 # 48,15+ Vår Gud er en Gud som frelser,
hos Gud Herren er det utgang fra døden.
22 # 2,9; 110,5f Men Gud knuser hodet på sine fiender,
den hårete skallen på dem som stadig lever i skyld.
23 # Am 9,2ff Herren sier: «Jeg fører deg tilbake fra Basan,
jeg fører deg tilbake fra havets dyp,
24så foten din kan vasse i blod
og tungen til hundene dine
få sin del av fienden.»
25Folk har sett ditt festtog, Gud,
min Guds og konges festtog i hans helligdom.
26Sangere går foran,
bak går de som spiller harpe,
i midten unge jenter som slår på tromme.
27 # Jes 48,1; 51,1 Lovpris Gud, kor mot kor,
lov Herren, dere som er av Israels kilde!
28Der er Benjamin, den yngste,
som hersker over dem,
Judas høvdinger i flokk
og høvdingene i Sebulon og Naftali.
29Gud, vis din styrke,
vis deg sterk, Gud, slik vi før har sett.
30 # 72,10; 96,8; 102,16; 138,4 Fordi ditt tempel rager over Jerusalem,
kommer konger til deg med gaver.
31 # 68,31 villdyret i sivet kanskje Egypt. Du skal true villdyret i sivet,
flokken av okser og folkenes kalver!
Tråkk ned dem som trakter etter sølv,
spre folk som ønsker strid!
32 # Jes 18,7; 19,21; 45,14 # 68,32 Kusj et rike som lå sør for Egypt. De skal komme med bronse fra Egypt,
i hast strekker Kusj hendene mot Gud.
33Syng for Gud, dere kongeriker på jorden,
syng og spill for Herren, Sela
34 # 5 Mos 33,26; Sal 18,11; 29,3ff for ham som rir på himmelen,
den eldgamle himmelen.
Hør, han løfter sin røst, en mektig røst!
35Gi Gud makt!
Han har herrevelde over Israel,
hans makt når til skyene.
36 # 29,11; Jes 40,29f Fra sin helligdom vekker Gud frykt.
Israels Gud gir kraft og styrke til folket.
Velsignet er Gud!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål