Salmene 60

60
1 # 60,1 Vitnesbyrdets lilje kanskje navn på en melodi. Til korlederen. Etter «Vitnesbyrdets lilje». En miktam, til lærdom. Av David, 2#2 Sam 8,3ff.13#60,2 mellom elvene Eufrat og Tigris. Soba et arameerrike nord for Damaskus. Jf. 1 Sam 14,47. Saltdalen trolig en dal sør for Dødehavet. den gang han lå i strid med arameerriket mellom elvene og arameerriket i Soba, og Joab dro tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen mann.
3 # 44,10; 74,1; 89,39 Gud, du har forkastet og knust oss.
Harm har du vært. Reis oss opp igjen!
4Du lot landet skjelve og revne.
Leg bruddene, for landet vakler.
5 # 75,9; Jes 51,17; Jer 25,15 Du lot ditt folk se harde tider,
ga oss vin så vi ravet.
6Du reiste en fane for dem som frykter deg.
Dit kan de flykte for buen. Sela
7 # 108,7ff Hjelp oss med din høyre hånd, svar meg,
så dine kjære kan bli berget.
8 # 60,8 Sukkot-dalen dalføre ved Jabbok-elven i Østjordanlandet. Gud har talt i sin helligdom:
«Med jubel vil jeg dele ut Sikem,
Sukkot-dalen vil jeg måle opp.
9 # 1 Mos 49,10 Mitt er Gilead og mitt er Manasse,
Efraim er hjelmen på mitt hode,
Juda er min herskerstav.
10Men Moab er mitt vaskefat,
på Edom kaster jeg sandalen.
Hyll meg, Filisterland!»
11Hvem fører meg til festningsbyen,
hvem leder meg til Edom?
12 # 44,10 Det er du, Gud, du som forkastet oss
og ikke dro ut med våre hærer.
13 # 146,3ff Støtt oss mot fienden!
Hjelp fra mennesker er ingenting verdt.
14 # Sal 18,30+ I Gud skal vi gjøre storverk.
Han skal tråkke ned våre fiender.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring