Salmene 56
N11BM
56
1 # 1 Sam 21,10ff # 56,1 Duen i fjerne terebinter kanskje navn på en melodi. miktam >16,1. Til korlederen. Etter «Duen i fjerne terebinter». En miktam. Av David, den gang filisterne grep ham i Gat.
2Vær meg nådig, Gud! Folk jager meg,
stridsmenn trenger seg på meg hele dagen.
3 # 3,2+ Fiender jager meg dagen lang,
fra sin høyde går de til angrep, de er mange.
4Når jeg er redd, stoler jeg på deg.
5 # 27,1 Jeg stoler på Gud, jeg priser hans ord.
Jeg stoler på Gud, jeg er ikke redd.
Hva kan vel mennesker gjøre meg?
6De vrir på ordene mine dagen lang,
de tenker bare på å skade meg.
7 # 71,10; 119,95 De slår seg sammen og ligger på lur,
de vokter mine skritt,
venter bare på å ta mitt liv.
8 # 59,6.14 Skal de slippe unna med sin urett?
Styrt folkeslag ned i din vrede, Gud!
9 # Mal 3,16 Du har talt mine hjemløse skritt,
mine tårer har du samlet i din lærflaske.
Står det ikke i din bok?
10Derfor må fienden trekke seg tilbake
den dagen jeg roper.
Det vet jeg, at Gud er med meg.
11Jeg stoler på Gud, jeg priser ordet,
Jeg stoler på Herren, jeg priser ordet.
12Jeg stoler på Gud, jeg er ikke redd.
Hva kan et menneske gjøre meg?
13 # 50,14+ Jeg vil holde mine løfter til deg, Gud,
derfor kommer jeg med lovsangsoffer til deg.
14 # 33,19; 116,8f For du har berget mitt liv fra døden
og foten fra å snuble,
så jeg kan vandre for Guds ansikt i livets lys.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål