Salmene 40
N11BM

Salmene 40

40
1Til korlederen. En salme av David.
2Jeg ventet og håpet Herren.
Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
3 # 42,8; 69,3.15f; 88,8 Han dro meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.
4 # 33,3+ Han la en ny sang i min munn,
en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.
5 # 2,12+ Salig er den
som stoler på Herren,
som ikke vender seg til de stolte,
til dem som faller fra i løgn.
6 # 71,15; 92,6; 104,24; 106,2; 139,17 Store ting har du gjort for oss,
Herre, min Gud,
underfulle verk og planer,
ingen er din like.
Vil jeg fortelle og tale om dem,
er de for mange til å telles.
7 # 1 Sam 15,22; Sal 51,18f; 69,31f; Hos 6,6; Mi 6,6ff; Matt 9,13; Hebr 10,5f Du har ikke glede i offer og gaver
– du har åpnet mine ører –
brennoffer og syndoffer krever du ikke.
8 # Hebr 10,7 Da sa jeg: «Se, her kommer jeg.
I bokrullen er det skrevet om meg.
9Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede,
din lov er dypt i mitt indre.»
10 # 22,23+ Jeg forkynte rettferd
i den store forsamlingen.
Leppene holdt jeg ikke lukket,
Herre, du vet det.
11Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet,
jeg talte om din trofasthet og frelse.
Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet
i den store forsamlingen.
12 # 57,4 Herre, du vil ikke
holde din barmhjertighet tilbake.
Din miskunn og din sannhet
skal alltid beskytte meg.
13 # 38,5+ For talløse ulykker omgir meg,
mine synder har nådd meg igjen,
jeg kan ikke se.
De er flere enn hårene på hodet,
motet har sviktet meg.
14 # 70,2ff Vis godvilje, Herre, og fri meg ut!
Herre, skynd deg og hjelp meg!
15 # 6,11+ La alle som står meg etter livet,
bli til skamme og til spott!
La dem som vil meg vondt,
trekke seg tilbake uten ære!
16 # 35,21.25 De som ler og håner meg,
skal bli slått av skam.
17 # 35,27 La alle som søker deg,
fryde og glede seg i deg!
La dem som elsker din frelse,
alltid si: «Stor er Herren
18 # 86,1 Men jeg er hjelpeløs og fattig.
Herren skal tenke på meg.
Du er min hjelp, du berger meg.
Drøy ikke lenger, min Gud!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.