Salmene 150
N11BM

Salmene 150

150
1 # 148,1 Halleluja!
Lovsyng Gud i hans helligdom!
Lov ham i hans mektige hvelving.
2 # 105,2+ Lov ham for hans storverk.
Lov ham for hans store velde.
3 # 33,2+ Lov ham med gjallende horn.
Lov ham med harpe og lyre.
4Lov ham med trommer og dans.
Lov ham med strengespill og fløyte.
5Lov ham til tonende symbaler.
Lov ham med rungende symbaler!
6 # 148,10; Åp 5,13 Alt som har ånde, skal love Herren.
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål