Salmene 127
N11BM

Salmene 127

127
1 # 5 Mos 8,17f; Ordsp 10,22 En sang ved festreisene. Av Salomo.
Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned
og spiser brødet dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.
3 # 1 Mos 33,5; 48,9 Barn er en gave fra Herren,
livsfrukt er en lønn.
4Som piler i stridsmannens hånd
er sønner en får i sin ungdom.
5 # 127,5 fiender her motstandere i rettssaker. Jf. Am 5,10f. porten Byporten var et møtested for rådslagninger og rettsforhandlinger. Jf. Rut 4,1ff. Salig er den mann
som fyller sitt kogger med dem.
Han blir ikke til skamme
når han taler mot fiender i porten.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål