Salmene 125
N11BM

Salmene 125

125
1 # 46,6 En sang ved festreisene.
De som setter sin lit til Herren,
er som Sion-fjellet;
det skal aldri rokkes, men stå til evig tid.
2 # 34,8 Fjell omgir Jerusalem, Herren omgir sitt folk
fra nå og til evig tid.
3Urettferdig kongsstav skal ikke hvile
over landet de rettferdige arvet,
for da kunne den rettferdige løfte hånden til urett.
4 Herre, gjør godt mot de gode,
mot dem som har et oppriktig hjerte.
5 # 128,6 Men Herren sender fra seg
dem som går krokveier,
og dem som gjør urett.
Fred over Israel!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål