Salmene 109

109
1Til korlederen. Av David. En salme.
Jeg lovsynger deg, Gud, vær ikke taus!
2 # 52,4ff; 55,22 For lovløse og svikefulle åpner sin munn mot meg.
De taler til meg med løgn på tungen,
3omringer meg med hatefulle ord
og strider mot meg uten grunn.
4Elsker jeg, svarer de med anklager.
Likevel ber jeg.
5 # 35,12+ De gir meg ondt for godt,
hat for kjærlighet.
6 # Sak 3,1 Send en lovløs mot ham,
la en anklager stå fram ved hans høyre side!
7 # Ordsp 28,9 La ham gå domfelt fra retten,
la hans bønn bli regnet som synd!
8 # Apg 1,20 La hans dager bli få
og en annen overta hans oppdrag!
9La hans barn bli farløse,
hans kone bli enke!
10La barna flakke omkring og tigge,
gå tiggergang fra ødelagt hjem.
11La en långiver ta alt han eier,
fremmede plyndre frukten av hans strev.
12La ingen vise ham miskunn
eller vise nåde mot hans farløse barn.
13 # 21,11; 37,38 La etterkommerne hans bli utryddet
og navnene strøket i neste slektsledd.
14 # 2 Mos 20,5 Måtte Herren minnes hans fedres skyld,
hans mors synd må ikke strykes ut.
15 # 34,17 Måtte Herren alltid ha dem for øye
og utrydde minnet om dem på jorden.
16 # Jak 2,13 For han tenkte aldri på å vise miskunn,
men jaget de hjelpeløse, fattige og motløse
for å drepe dem.
17Han elsket å forbanne,
la ham selv bli forbannet!
Han ville ikke velsigne,
la velsignelse flykte fra ham!
18Han kledde seg i forbannelse som kappe.
La den trenge inn i ham som vann,
inn i knoklene som olje.
19La den bli som klærne han tar på,
som et belte han alltid bærer!
20La dette være Herrens lønn
til dem som anklager meg
og taler ondt om meg.
21 # 69,17 Du, Gud Herre,
gjør slik med meg for ditt navns skyld.
Din miskunn er god, berg meg!
22 # 40,18+ For jeg er hjelpeløs og fattig,
mitt hjerte er såret.
23 # 102,12 Jeg går bort som skyggene når de blir lange mot kveld;
jeg ristes av som en gresshoppe.
24Knærne svikter fordi jeg faster,
jeg blir mager, det er ikke fett på kroppen.
25 # 22,8 Jeg er blitt til spott,
de rister på hodet når de ser meg.
26Hjelp meg, Herre, min Gud,
frels meg i din miskunn
27så de forstår at det kommer fra din hånd,
at du har gjort dette, Herre.
28 # 4 Mos 24,10 De forbanner, men du velsigner.
De reiser seg, men blir til skamme.
Din tjener skal glede seg.
29 # 6,11+ La dem som anklager meg, kle seg i vanære
og hylle seg i skam som i en kappe!
30 # 22,23+ Jeg vil prise Herren med høy røst,
midt i skaren vil jeg lovsynge ham.
31 # 16,8 For han står ved den fattiges høyre side
og hjelper ham mot dem som dømmer.

Markert nå:

Salmene 109: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring