Salmene 106
N11BM

Salmene 106

106
1 # 107,1; 118,1ff; 136,1ff Halleluja!
Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
2 # 40,6+ Hvem kan nevne alle Herrens storverk,
fortelle om det herlige han har gjort?
3Salige er de som tar vare på retten
og alltid fremmer rettferd.
4 Herre, husk meg i din nåde mot ditt folk,
kom til meg med din frelse!
5Da kan jeg se hvor godt det går dine utvalgte,
få del i ditt folks glede
og prise meg lykkelig sammen med dine.
6 # 1 Kong 8,47; Dan 9,5 Vi har syndet slik våre fedre gjorde,
vi har handlet ille og gjort urett.
7 # 2 Mos 14,11f Våre fedre i Egypt tenkte ikke på dine under,
de husket ikke din store miskunn.
Ved sjøen var de trassige, ved Sivsjøen.
8Men han frelste dem for sitt navns skyld
for at de skulle kjenne hans kraft.
9 # 2 Mos 14,22ff; Sal 78,13; 1 Kor 10,1f Han truet Sivsjøen, og den tørket inn,
han førte dem gjennom dypet som gjennom en ørken.
10Han frelste dem fra hatets hånd,
fra fiendehånd fridde han dem.
11Motstanderne ble dekket av vannet,
ingen kom fra det med livet.
12 # 2 Mos 14,3; 15,1ff Da stolte de på hans ord
og sang lovsang for ham.
13Snart glemte de det han hadde gjort,
og ventet ikke mer på råd fra ham.
14 # 4 Mos 11,4ff De ble griske og grådige i ørkenen,
i ødemarken satte de Gud på prøve.
15 # 4 Mos 11,31ff Da ga han dem det de krevde,
men sendte sykdom som tæret dem bort.
16 # 4 Mos 16,1ff De ble misunnelige på Moses der i leiren
og på Aron, Herrens hellige.
17 # 4 Mos 16,31ff Jorden åpnet seg og slukte Datan,
den lukket seg over Abirams følge.
18Da brøt det ut ild blant dem,
og flammen brente opp de skyldige.
19 # 2 Mos 32,1ff Ved Horeb laget de en kalv
og bøyde seg for det støpte bildet.
20 # Jer 2,11; Rom 1,23 De byttet bort sin ære
mot et bilde av en okse som eter gress.
21 # 105,27 De glemte Gud som frelste dem,
som gjorde storverk i Egypt.
22Han gjorde under i Hams land
og skremmende gjerninger ved Sivsjøen.
23 # 2 Mos 32,9ff Han sa at han ville utrydde dem,
men Moses, hans utvalgte, la seg imellom
og stagget hans ødeleggende harme.
24 # 78,32f+ De vraket det herlige landet
og stolte ikke på hans ord.
25De murret i teltene
og hørte ikke Herrens røst.
26 # 4 Mos 14,21ff; 1 Kor 10,5 Da løftet han hånden mot dem
og sverget å slå dem ned der i ørkenen,
27 # 3 Mos 26,38; 5 Mos 28,36f å spre deres ætt blant folkene
og strø dem ut i landene.
28 # 106,28 Baal-Peor moabittisk gud. Jf. 4 Mos 25,3. De sluttet seg til Baal-Peor
og holdt offermåltid for døde.
29De gjorde ham rasende med sine gjerninger,
og pest brøt ut blant dem.
30 # 106,30 Pinhas sønn av Elasar, Arons sønn. Jf. 4 Mos 25,6ff. Da sto Pinhas fram og felte dom,
og pesten stanset.
31Han ble regnet som rettferdig
fra slekt til slekt i alle tider.
32 # 2 Mos 17,1ff; 4 Mos 20,1ff; 5 Mos 32,48ff De gjorde ham harm ved Meriba-kilden,
og Moses måtte lide for deres skyld.
33De gjorde ham bitter
så han talte uten å tenke.
34 # 5 Mos 7,1ff; 12,2f; Dom 3,5ff De utryddet ikke folkene
slik Herren hadde sagt,
35men blandet seg med andre folkeslag
og lærte å gjøre som de.
36 # Dom 2,12f De dyrket gudebilder,
det ble en snare for dem.
37 # 5 Mos 32,17; Jer 7,31 De ofret sine sønner og døtre
til de onde åndene.
38De øste ut uskyldig blod,
blodet av sønner og døtre
som de ofret til gudebildene i Kanaan.
Og landet ble vanhelliget av blodet.
39 # 5 Mos 31,16f; Dom 2,12ff De ble urene gjennom sine handlinger,
med alt de gjorde, drev de hor.
40Da flammet Herrens vrede opp mot folket,
han hadde avsky for dem som hørte ham til.
41Han ga dem i hendene på andre folkeslag,
de som hatet dem, ble deres herrer.
42De ble undertrykt av fiender
og måtte bøye seg under deres hånd.
43Mange ganger fridde han dem ut,
likevel trosset de ham med sine planer
og gikk under i synd.
44Men han så til dem i nøden
da han hørte dem rope.
45 # 5 Mos 30,3f; 32,36 Han husket pakten med dem
og viste medynk i sin store kjærlighet.
46Så lot han dem finne barmhjertighet
hos alle som holdt dem som fanger.
47Frels oss, Herre, vår Gud,
sank oss inn fra folkene
så vi kan prise ditt hellige navn
og uredde lovsynge deg.
48 # 72,18f Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Og hele folket skal si: Amen!
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.