Salmene 105
N11BM

Salmene 105

105
1 # 1 Krøn 16,8ff; Jes 12,4ff Pris Herren, påkall hans navn,
gjør gjerningene hans kjent blant folkene!
2 # 145,4; 150,2 Syng for ham og spill for ham,
syng om alle hans under!
3Vær stolte over hans hellige navn!
Gled dere i hjertet, dere som søker Herren.
4 # 27,8+ Spør etter Herren og hans makt,
søk alltid hans ansikt!
5Husk det underfulle han har gjort,
hans tegn og lovene fra hans munn,
6du ætt av Abraham, hans tjener,
Jakobs sønner, som han har valgt ut.
7Han er Herren vår Gud,
lovene hans gjelder over hele jorden.
8 # 5 Mos 7,9 Han husker sin pakt til evig tid,
ordet han ga, i tusen slektsledd,
9 # 1 Mos 15,18; 26,3 pakten han sluttet med Abraham,
og eden han sverget til Isak.
10 # 1 Mos 28,13ff; Sal 111,9 Dette satte han opp som en forskrift for Jakob,
som en evig pakt for Israel.
11Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan
til arv og eiendom.»
12Der var de en liten flokk,
få og fremmede.
13 # 1 Mos 12,1.9; 13,1 De vandret fra folk til folk,
fra det ene riket til det andre.
14 # 1 Mos 12,17; 20,3.7; 26,11 Men han lot ingen få undertrykke dem,
han refset konger for deres skyld:
15«Rør ikke dem som jeg har salvet,
gjør ikke ondt mot mine profeter!»
16 # 1 Mos 41,54ff; Jes 3,1 # 105,16 brødstav kanskje en stang til å tre runde brødleiver inn på. >3 Mos 26,26. Han kalte hungersnød over landet
og brøt hver brødstav i stykker.
17 # 1 Mos 37,28.36; 45,5.7 Han sendte en mann foran dem,
Josef ble solgt som slave.
18 # 1 Mos 39,20 De tvang føttene hans i lenker,
jern ble lagt om halsen,
19 # 1 Mos 40,20ff helt til det han sa, ble oppfylt
og Herrens ord ga ham rett.
20 # 1 Mos 41,14 Kongen sendte bud og satte ham fri,
han som hersket over folkene, slapp ham løs.
21 # 1 Mos 41,40f; 45,8 Han satte ham til herre over sitt hus,
til hersker over all sin eiendom.
22 # 1 Mos 41,44 Han skulle rettlede kongens stormenn etter sin vilje
og gi hans eldste sin visdom.
23 # 1 Mos 46,1ff # 105,23 Ham >78,51. Så kom Israel til Egypt,
Jakob ble innflytter i Hams land.
24 # 2 Mos 1,7ff Han gjorde folket sitt fruktbart,
mer tallrikt enn fienden.
25Han forandret deres sinn så de hatet hans folk
og fór med svik mot hans tjenere.
26 # 2 Mos 3,10ff Han sendte Moses, sin tjener,
og Aron, som han hadde valgt ut.
27 # 106,21f De gjorde hans under blant dem
og tegn i Hams land.
28 # 2 Mos 10,22f Han sendte mørke, og det ble mørkt.
Hadde de ikke trosset hans ord?
29 # 2 Mos 7,20f; Sal 78,44 Han gjorde vannet til blod
og drepte fisken.
30 # 2 Mos 8,2ff Det krydde av frosk i landet,
også i kongens egne rom.
31 # 2 Mos 8,17.24; Sal 78,45 Da han ga bud, kom det lus
og insekter i hele landet.
32 # 2 Mos 9,23ff Han gjorde regnet til hagl
og sendte flammende ild i landet.
33Han slo vinstokkene og fikentrærne deres ned,
han knuste hvert tre i landet.
34 # 2 Mos 10,12ff; Sal 78,46 Da han ga bud, kom det gresshopper
og sirisser uten tall.
35De åt opp alt som vokste i landet,
de åt opp grøden på marken.
36 # 2 Mos 12,29; Sal 78,51 Gud slo alle førstefødte i landet,
førstegrøden av deres kraft.
37 # 2 Mos 12,35f Så førte han dem ut med sølv og gull,
ingen i stammene hans snublet.
38Det var glede i Egypt da de dro ut,
landet var slått av redsel for dem.
39 # 2 Mos 13,21f Han bredte ut en sky til å dekke dem
og en ild til å lyse om natten.
40 # 2 Mos 16,13ff; Sal 78,24 Da de ba, sendte han vaktler
og mettet dem med himmelbrød.
41 # 2 Mos 17,6; Sal 78,15f Han åpnet klippen, og vannet strømmet fram,
det rant som en elv i det tørre landet.
42 # 1 Mos 15,13f; 2 Mos 2,24 For han husket sitt hellige ord
til Abraham, sin tjener.
43Han lot folket sitt dra ut med glede,
sine utvalgte med jubelrop.
44 # 44,3+ Han ga dem land som andre folk eide,
de overtok det andre hadde strevd for,
45 # 78,7 så de skulle holde hans forskrifter
og ta vare på hans lover.
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.