Ordspråkene 8
N11BM

Ordspråkene 8

8
Visdommen roper
1 # 8,1 Visdommen >1,20. Hør, Visdommen roper,
forstanden løfter sin røst.
2Visdommen stiller seg på toppen av høydene,
ved veien, der stiene møtes.
3Ved portene i byen,
der folk går inn, roper hun høyt:
4Dere menn, jeg roper til dere,
min røst når ut til menneskene.
5 # 1,4 Lær klokskap, dere uerfarne,
få forstand i hjertet, dere dårer!
6Hør, jeg taler om det som er edelt,
fra mine lepper kommer ærlige ord.
7Min tunge taler sannhet,
mine lepper avskyr urett.
8Hvert ord fra min munn taler om rettferd,
de er ikke svikefulle og falske.
9De er gode for den som forstår,
og rette for den som finner kunnskap.
10 # 3,14; 16,16 Ta imot min formaning heller enn sølv,
og kunnskap framfor utsøkt gull.
11 # 3,15+ For Visdommen er bedre enn perler,
av alle skatter er ingen som hun.
12Jeg, Visdommen, bor sammen med klokskap;
kunnskap og omtanke finnes hos meg.
13 # 16,6 Å frykte Herren er å hate det onde.
Jeg hater hovmod og stolthet,
den onde vei og all svikefull tale.
14 # Jes 11,2–5 Råd og klokskap hører meg til,
jeg er innsikt, jeg har styrke.
15Ved meg hersker konger,
og fyrster fastsetter hva som er rett.
16Ved meg rår fyrster og stormenn,
alle som styrer rettferdig.
17 # Joh 14,21 Jeg elsker dem som elsker meg,
og de som søker, finner meg.
18 # Ordsp 3,16 Hos meg er velstand og prakt,
rettferd og varig rikdom.
19Min frukt er bedre enn det fineste gull,
den vinning jeg gir, er bedre enn utsøkt sølv.
20Jeg går på rettferdighetens vei
og holder meg på de rette stier.
21Jeg gir rikdom i eie til dem som elsker meg,
og fyller skattkamrene deres.
Visdommens opphav
22 # Job 28,23ff; Ordsp 3,19f; Joh 1,1–14; Kol 1,15–20; Hebr 1,3; Åp 3,14 # 8,22–31 meg Visdommen. Herren bar meg fram som sitt første verk,
før hans gjerninger i fjerne tider.
23Fra eldgammel tid ble jeg formet,
i begynnelsen, før jorden ble til.
24Jeg ble født da dypene ikke fantes
og de vannrike kildene ikke var til.
25 # Sal 90,2; Jes 43,13 Før fjellene var satt på plass,
før høydene ble jeg født.
26Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
og landjordens første støvkorn.
27Jeg var der da han grunnfestet himmelen
og risset opp himmelranden over dypet,
28da han ga kraft til skyene der oppe
og kildene i dypet fikk styrke,
29 # Job 38,10f; Sal 104,9 da han satte grense for havet
så vannet stanset der han befalte,
da han risset opp jordens grunnvoller.
30 # 8,30 byggmester kan også oversettes «trofast venn». Jf. Åp 3,14. Jeg var byggmester hos ham.
Jeg var til glede for ham dag etter dag
og lekte stadig for hans ansikt.
31Jeg lekte på hans vide jord
og gledet meg med menneskene.
32Så hør nå på meg, barn!
Salige er de som følger mine veier.
33Hør på formaningen og bli vise,
forakt den ikke!
34Salig er det mennesket som hører på meg,
som daglig våker ved dørene mine
og holder vakt ved portene mine.
35 # 3,1ff; 12,2 For den som finner meg, finner livet
og vinner velvilje hos Herren.
36Men den som ikke finner meg, skader sin sjel.
Alle som hater meg, elsker døden.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.