Filipperne 2
N11BM

Filipperne 2

2
1Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2#Rom 12,16; 15,5; 1 Kor 1,10; 2 Kor 13,11; Fil 4,2 så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. 3#Gal 5,26 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. 4#1 Kor 10,24.33 Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. 5#Joh 13,15f La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
6 # 2,6–11 Kanskje gjengir Paulus her en urkristen hymne. # Joh 1,1f; 17,5 Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik, #2,6 rov kan også oversettes «ran» eller «bytte».
7 # Jes 52,13ff; Matt 12,18; 20,28; Rom 8,3; 2 Kor 8,9; Hebr 2,14.17 men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske,
8 # Joh 10,17; Hebr 5,8; 12,2 fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
9 # Ef 1,21; Hebr 1,3f # 2,9 navnet over alle navn Guds eget navn. Jf. 2 Mos 3,13–15; Sal 148,13; Sak 14,9. =Guds navn. Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
10 # Jes 45,23; Rom 14,11 I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 # Apg 2,36; Rom 10,9; 1 Kor 12,3 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!
12 # Ef 6,5; 1 Pet 1,17 # 2,12 respekt og ærefrykt Uttrykket har sin bakgrunn i jødisk fromhetsliv, hvor det betegner den rette holdning overfor Gud. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. 13#2 Kor 3,5 For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. 14Gjør alt uten murring og misnøye, 15#Matt 5,14ff+; Apg 2,40+ så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen 16#2 Kor 1,14+ når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves. 17#Rom 15,16; 2 Kor 12,15; 2 Tim 4,6#2,17 ofres Det gr. ordet kan brukes om et drikkoffer som øses ut. Jf. 4 Mos 15. Paulus sikter kanskje til martyriet, at hans eget blod skal bli utøst. Ja, om jeg selv skal ofres mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, er jeg likevel glad og gleder meg med dere alle. 18#3,1; 4,4 Så må også dere være glade og glede dere sammen med meg.
Timoteus og Epafroditus, to trofaste medarbeidere
19 # 1 Tim 1,2+ I Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timoteus til dere, så også jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere. 20Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. 21#1,17 For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. 22Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far. 23Jeg håper å sende ham til dere så snart jeg ser hvordan det går med saken min, 24#1,25 men i Herren er jeg trygg på at jeg snart skal komme selv.
25 # 4,18 # 2,25 Epafroditus er bare omtalt i Fil. Jf. 4,18. utsending apostel. =tjenester. Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, medarbeider og stridskamerat, og han var deres utsending som skulle hjelpe meg med det jeg trengte. 26Han lengtet etter dere alle og var ute av seg fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. 27Han var da også alvorlig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. 28Derfor er jeg blitt enda mer ivrig etter å sende ham tilbake, så dere kan glede dere over å se ham igjen og jeg får en sorg mindre. 29#1 Kor 16,16.18 Ta imot ham i Herrens navn med inderlig glede, og vis respekt for slike som ham. 30#Apg 20,24 For det var i arbeidet for Kristus at han var døden nær; han satte livet på spill for å gi meg det som manglet i den hjelpen jeg fikk fra dere.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.