Filipperne 1
N11BM

Filipperne 1

1
Hilsen
1 # Apg 16,12ff; 20,6; 1 Tim 1,2+; 3,1.8 # 1,1 Timoteus en av =Paulus' medarbeidere, som snart skal reise til Filippi. Jf. 2,19–24. Filippi viktig by og romersk koloni i provinsen Makedonia. =byer. tilsynsmenn og diakoner =tjenester. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner: 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Takk og bønn for menigheten
3 # 1 Kor 1,4; 1 Tess 1,2+ Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, 4og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. 5For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. 6#1 Kor 1,8; Fil 2,13; 1 Tess 5,24 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. 7#1,13#1,7 i lenker Det er usikkert hva slags fangenskap Paulus sitter i, og om «lenker» er konkret ment. Sannsynligvis dreier det seg her om en forholdsvis mild form for fengsling. Paulus bruker det samme uttrykket i v. 13, 14 og 17. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. 8#Rom 1,9#1,8 hjertelag Det gr. ordet betyr «innvoller». Innvollene ble sett på som sete for følelsene og kunne derfor brukes som betegnelse for ømhet og kjærlighet. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.
9 # Kol 1,9f Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, 10#1 Kor 1,8; Fil 1,6; 2,16 slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, 11#Joh 15,8; Ef 5,9 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.
Alt som har hendt, tjener evangeliet
12 # Apg 28,30f; 2 Tim 2,9 Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg, har tjent til fremgang for evangeliet. 13#Ef 3,1; 4,1; 6,20; Fil 1,7; Kol 4,3.18; Filem 9#1,13 borgen Ordet anvendes om romerske stattholderes residens i provinsene (>Mark 15,16) og om den keiserlige livgardens forlegning i Roma. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. 14#1,14 Ordet Noen andre håndskrifter har «Guds ord». På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne Ordet. 15Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. 16De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. 17De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv; de tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. 18#Luk 9,50 Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for.
Ja, jeg skal få mer å glede meg over! 19#2 Kor 1,11#1,19 skal … redning Paulus siterer Job 13,16 etter den gr. oversettelsen =Septuaginta. For jeg vet at dette skal bli min redning, ved at dere ber for meg og Jesu Kristi Ånd hjelper meg. 20Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.
21 # Gal 2,20 Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. 22Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. 23#2 Kor 5,8 Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. 24Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. 25Og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli i live, ja, bli hos dere alle og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. 26Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igjen.
Kjemp for evangeliet med Kristi sinnelag
27 # Apg 4,32; Ef 4,1.3f; Kol 1,10; 1 Tess 2,12 Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet 28#2 Tess 1,4ff og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. 29#Matt 5,10ff; Apg 5,41; 1 Pet 4,13 For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. 30#Apg 16,22ff Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.