Filemon 1

1
Hilsen
1 # Ef 3,1+; 1 Tim 1,2+ # 1 fange Paulus skriver brevet mens han er i fengsel. Jf. v. 9, 13, 23. Timoteus en av =Paulus' medarbeidere. Filemon slaveeier og vertskap for menigheten. Ellers ukjent. Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, 2#Rom 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15#2 Appia muligens Filemons ektefelle. Arkippos trolig samme person som i Kol 4,17, en mann som hadde oppgaver i menigheten i Kolossai. Han kan ha vært et nært familiemedlem, kanskje Filemons sønn eller bror. vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: 3#Rom 1,7 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Filemons tro og kjærlighet
4 # Kol 1,3f; 1 Tess 1,2+ Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner. 5For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus. 6#Kol 1,9 Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større innsikt i alt det gode vi har i Kristus. 7#2 Kor 7,4 Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for meg. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot.
Filemon og Onesimos
8I Kristus kunne jeg nå med full rett pålegge deg å gjøre din plikt, 9men for kjærlighetens skyld vil jeg heller rette en bønn til deg. Her er jeg, den aldrende Paulus, nå også som Kristi Jesu fange, 10#10 Onesimos Slaven Onesimos har rømt fra sin herre Filemon, og Paulus sender ham tilbake etter å ha hjulpet ham fram til kristen tro. og jeg ber deg for Onesimos, barnet som jeg har fått her mens jeg sitter i lenker. 11#11 nyttig Onesimos betyr «nyttig». Jf. v. 20. En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg. 12#12 sender ham tilbake Ifølge antikkens ordninger hadde Paulus plikt til å returnere slaven til eieren. I Kol 4,9 omtales Onesimos som «en av deres egne», dvs. at han kommer fra Kolossai. Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. 13#Fil 2,30 Jeg ville gjerne ha beholdt ham hos meg, så han kunne ha hjulpet meg i ditt sted når jeg nå bærer lenker for evangeliets skyld. 14#2 Kor 9,7 Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør, skal ikke skje av tvang, men frivillig. 15Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, 16#1 Tim 6,2 ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror. Det er han sannelig for meg. Hvor mye mer må han ikke da være det for deg, både som menneske og i Herren.
17Hvis du mener at du har fellesskap med meg, så ta imot ham som meg selv. 18Hvis han har gjort deg urett eller skylder deg noe, så sett det på min regning! 19#1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4,18; 2 Tess 3,17 Dette skriver jeg, Paulus, egenhendig: Jeg skal betale! Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg: deg selv. 20Ja, bror, la meg nå ha nytte av deg i Herren! Gjør mitt hjerte rolig i Kristus!
21Jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vil adlyde meg. Ja, jeg vet at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber om. 22#Hebr 13,19#22 gjesterom «Gjestevennskap» var en innarbeidet ordning i antikken og innebar visse plikter for både vertens og gjestens del. Slik gjestfrihet var viktig for de tidlige kristne, se f.eks. Rom 12,13; 1 Kor 16,10; 2 Kor 11,8f. Og én ting til: Gjør et gjesterom klart for meg. For jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres.
23 # 23 Epafras en av Paulus' medarbeidere. Jf. Kol 1,7; 4,12. Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, hilser deg, 24#24 Markus Jf. Kol 4,10; 2 Tim 4,11; 1 Pet 5,13. Muligens samme person som Johannes med tilnavnet Markus i Apg 12,12.25; 13,5.13; 15,37.39. Aristarkos var med Paulus ved flere anledninger. Jf. Apg 19,29; 20,4; 27,2; Kol 4,10. Demas og Lukas hedningkristne medarbeidere. Demas var trolig fra Tessalonika. Legen Lukas var etter tradisjonen forfatter av Luk og Apg. Jf. Kol 4,14; 2 Tim 4,10f. det samme gjør Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, mine medarbeidere.
25 # Gal 6,18+ Herren Jesu Kristi nåde være med deres ånd!

Markert nå:

Filemon 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring