4. Mosebok 7
N11BM

4. Mosebok 7

7
Gaver fra lederne
1 # 2 Mos 40,17ff Da Moses var ferdig med å reise boligen, salvet og helliget han den og alt utstyret som hørte til. Alteret og utstyret som hørte til det, salvet og helliget han. 2#1,4–16 Da kom Israels ledere fram, de som var overhoder for familiene og ledere for stammene, de som sto over alle som var mønstret. 3De brakte sine offer fram for Herren: seks vogner med tak og tolv okser, en vogn for to ledere og en okse for hver av dem. De førte dem fram foran boligen.
4 Herren sa til Moses: 5#3,21–37; 4,4–33 «Ta imot disse! De skal brukes til arbeidet ved telthelligdommen. Gi dem til levittene, til hver enkelt etter det arbeidet han har.»
6Moses tok vognene og oksene og ga dem til levittene. 7Han ga to vogner og fire okser til Gersjon-sønnene, etter det arbeidet de hadde. 8Han ga fire vogner og åtte okser til Merari-sønnene, etter det arbeidet de hadde hos Itamar, sønn av presten Aron. 9Han ga ikke noe til Kehat-sønnene, for de skulle ta vare på det hellige og bære det på skuldrene.
10 # Esek 43,18–26 Lederne kom med offer til innvielsen av alteret da det ble salvet, og bar ofrene sine fram til alteret. 11Da sa Herren til Moses: «Lederne skal komme hver sin dag og ofre sine offer til innvielsen av alteret.»
12Den som bar fram offeret sitt første dagen, var Nahsjon, sønn av Amminadab, fra Judas stamme. 13#7,13 130 sjekel ca. 1560 g. 70 sjekel ca. 840 g. >3,47. Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, og en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 14#7,14 10 sjekel ca. 120 g. en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 15en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 16en geitebukk til syndoffer 17og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Nahsjon, sønn av Amminadab.
18Andre dagen kom Netanel, sønn av Suar, lederen for Jissakar. 19Han bar fram offeret sitt: et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 20en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 21en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 22en geitebukk til syndoffer 23og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Netanel, sønn av Suar.
24Tredje dagen kom lederen for Sebulon-sønnene, Eliab, sønn av Helon. 25Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 26en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 27en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 28en geitebukk til syndoffer 29og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Eliab, sønn av Helon.
30Fjerde dagen kom lederen for Ruben-sønnene, Elisur, sønn av Sjede'ur. 31Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 32en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 33en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 34en geitebukk til syndoffer 35og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Elisur, sønn av Sjede'ur.
36Femte dagen kom lederen for Simon-sønnene, Sjelumiel, sønn av Surisjaddai. 37Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 38en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 39en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 40en geitebukk til syndoffer 41og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Sjelumiel, sønn av Surisjaddai.
42Sjette dagen kom lederen for Gad-sønnene, Eljasaf, sønn av De'uel. 43Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 44en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 45en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 46en geitebukk til syndoffer 47og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Eljasaf, sønn av De'uel.
48Sjuende dagen kom lederen for Efraim-sønnene, Elisjama, sønn av Ammihud. 49Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 50en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 51en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 52en geitebukk til syndoffer 53og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Elisjama, sønn av Ammihud.
54Åttende dagen kom lederen for Manasse-sønnene, Gamliel, sønn av Pedasur. 55Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 56en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 57en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 58en geitebukk til syndoffer 59og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Gamliel, sønn av Pedasur.
60Niende dagen kom lederen for Benjamin-sønnene, Abidan, sønn av Gidoni. 61Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 62en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 63en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 64en geitebukk til syndoffer 65og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Abidan, sønn av Gidoni.
66Tiende dagen kom lederen for Dan-sønnene, Ahieser, sønn av Ammisjaddai. 67Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 68en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 69en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 70en geitebukk til syndoffer 71og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Ahieser, sønn av Ammisjaddai.
72Ellevte dagen kom lederen for Asjer-sønnene, Pagiel, sønn av Okran. 73Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 74en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 75en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 76en geitebukk til syndoffer 77og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Pagiel, sønn av Okran.
78Tolvte dagen kom lederen for Naftali-sønnene, Ahira, sønn av Enan. 79Hans offer var et sølvfat som veide 130 sjekel, en sølvskål på 70 sjekel etter vekten i helligdommen, begge fulle av hvetemel blandet med olje til grødeoffer, 80en gullskål på 10 sjekel, full av røkelse, 81en ung okse fra flokken, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer, 82en geitebukk til syndoffer 83og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offeret fra Ahira, sønn av Enan.
84Dette var gavene fra Israels ledere ved innvielsen av alteret, den dagen det ble salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler og tolv gullskåler. 85#7,85 2400 sjekel ca. 28,8 kg. >3,47. Hvert sølvfat var på 130 sjekel og hver sølvskål på 70 sjekel. Alt sølvet i karene veide til sammen 2400 sjekel etter vekten i helligdommen. 86#7,86 120 sjekel ca. 1440 g. De tolv gullskålene som var fulle av røkelse, veide 10 sjekel hver etter vekten i helligdommen. Til sammen veide gullet i skålene 120 sjekel. 87All buskapen som gikk med til brennoffer, var 12 okser, 12 værer, 12 årsgamle værlam med de grødeofrene som hørte til, og 12 geitebukker til syndoffer. 88All buskapen som gikk med til fredsoffer, var 24 okser, 60 værer, 60 bukker og 60 årsgamle værlam. Dette var gavene som ble gitt da alteret ble salvet og vigslet.
89 # 2 Mos 25,20–22; Sal 80,2 Når Moses gikk inn i telthelligdommen for å snakke med ham, hørte han røsten tale til seg fra soningsstedet over kisten med vitnesbyrdet, mellom de to kjerubene. Der talte han til ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.