4. Mosebok 34

34
Grensene for Israel
1 Herren sa til Moses: 2#2 Mos 23,31; 5 Mos 11,24; Jos 1,4; 13–19; Esek 47,13ff Dette skal du pålegge israelittene, dette skal du si til dem: Når dere kommer inn i Kanaan-landet, så er dette det landet dere får til eiendom, landet Kanaan fra grense til grense.
3 # Jos 15,1ff # 34,3 Saltsjøen Dødehavet. Jf. 1 Mos 14,3. På sørsiden skal dere ha fra Sin-ørkenen langsmed Edom. Dere skal ha grense mot sør fra enden av Saltsjøen mot øst. 4#34,4 Akrabbim-skaret i Negev, sørvest for Dødehavet. Grensen skal svinge sør for Akrabbim-skaret og gå fram til Sin. Så skal den gå sør for Kadesj-Barnea til Hasar-Addar og derfra over til Asmon. 5#34,5 Egypterbekken sørvest for filisternes land; grenseelv mellom Israel og Egypt. Fra Asmon skal grensen svinge ned til Egypterbekken og ende ute ved havet.
6I vest skal dere ha Storhavet til grense. Det skal være grensen deres mot vest.
7 # 34,7 fjellet Hor nær Kanaans grense i nord. Et annet fjell med samme navn lå langt i sør, ved Edoms grense. Aron døde der, jf. 20,22ff; 33,37ff. I nord skal dette være grensen deres: Fra Storhavet skal dere trekke grensen opp til fjellet Hor 8#13,21 og fra fjellet Hor til Lebo-Hamat. Grensen skal ende ute ved Sedad. 9Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Det skal være grensen deres mot nord.
10Mot øst skal dere trekke opp grensen fra Hasar-Enan til Sjefam. 11Fra Sjefam skal grensen gå ned til Ribla, øst for Ajin, og videre ned til den når åsryggen på østsiden av Kinneret-sjøen. 12Deretter skal den følge Jordan og ende ved Saltsjøen. Dette skal være landet deres, med disse grensene omkring.
13Moses sa til israelittene: Dette er landet dere skal få til eiendom ved loddkasting, det Herren har gitt påbud om at de ni stammene og den ene halve stammen skal få. 14#32,33 For Rubens stamme med sine familier, Gads stamme med sine familier og halvparten av Manasses stamme har allerede tatt sine eiendommer. 15Disse to stammene og den ene halve stammen har tatt sin eiendom på andre siden av Jordan, rett imot Jeriko, på østsiden, mot soloppgangen.
De som skal fordele landet
16 Herren sa til Moses: 17Her er navnet på de mennene som skal fordele landet mellom dere: presten Elasar og Josva, sønn av Nun, 18og så skal dere ta ut en leder for hver stamme til å fordele landet. 19Her er navnet på disse mennene: for Judas stamme Kaleb, sønn av Jefunne; 20for Simons stamme Samuel, sønn av Ammihud; 21for Benjamins stamme Elidad, sønn av Kislon; 22for Dans stamme en leder, Bukki, sønn av Jogli; 23for Josefs etterkommere en leder av Manasses stamme, Hanniel, sønn av Efod, 24og en leder av Efraims stamme, Kemuel, sønn av Sjiftan; 25for Sebulons stamme en leder, Elisafan, sønn av Parnak; 26for Jissakars stamme en leder, Paltiel, sønn av Assan; 27for Asjers stamme en leder, Ahihud, sønn av Sjelomi, 28og for Naftalis stamme en leder, Peda'el, sønn av Ammihud. 29Det var disse Herren påla å fordele Kanaan-landet mellom israelittene.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring