4. Mosebok 33
N11BM

4. Mosebok 33

33
Israels dagsmarsjer i ørkenen
1Dette er israelittenes dagsmarsjer fra de dro ut av Egypt, hæravdeling for hæravdeling, ledet av Moses og Aron. 2Herrens ord skrev Moses ned stedene de dro ut fra på dagsmarsjene sine. Og dette er dagsmarsjene, regnet fra de stedene de dro fra:
3 # 2 Mos 12,37; 14,8 Fra Ramses brøt de opp på den femtende dagen i den første måneden. Dagen etter påskefeiringen dro israelittene med løftet hånd, rett foran øynene på alle egypterne. 4#2 Mos 12,12 Egypterne holdt da på med å gravlegge alle sine førstefødte, som Herren hadde slått i hjel blant dem. Herren hadde også holdt dom over gudene deres.
5 # 2 Mos 12,37 Israelittene brøt opp fra Ramses og slo leir i Sukkot. 6#2 Mos 13,20 Fra Sukkot brøt de opp og slo leir i Etam, som ligger i utkanten av ørkenen. 7#2 Mos 14,2 Fra Etam brøt de opp og tok av mot Pi-Hahirot, som ligger midt imot Baal-Safon, og de slo leir foran Migdol. 8#2 Mos 14,22.29; 15,23 Fra Pi-Hahirot brøt de opp og dro gjennom sjøen ut i ørkenen. Så gikk de tre dagsreiser i Etam-ørkenen og slo leir i Mara. 9#2 Mos 15,27 Fra Mara brøt de opp og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de slo leir der. 10Fra Elim brøt de opp og slo leir ved Sivsjøen.
11 # 2 Mos 16,1 Fra Sivsjøen brøt de opp og slo leir i Sin-ørkenen. 12Fra Sin-ørkenen brøt de opp og slo leir i Dofka. 13Fra Dofka brøt de opp og slo leir i Alusj. 14#2 Mos 17,1 Fra Alusj brøt de opp og slo leir i Refidim. Men der var det ikke vann så folket kunne drikke. 15#2 Mos 19,1 Fra Refidim brøt de opp og slo leir i Sinai-ørkenen.
16 # 9,12ff; 11,34f Fra Sinai-ørkenen brøt de opp og slo leir i Kibrot-Hattaava. 17#11,35 Fra Kibrot-Hattaava brøt de opp og slo leir i Haserot. 18#12,16 Fra Haserot brøt de opp og slo leir i Ritma. 19Fra Ritma brøt de opp og slo leir i Rimmon-Peres. 20Fra Rimmon-Peres brøt de opp og slo leir i Libna. 21Fra Libna brøt de opp og slo leir i Rissa. 22Fra Rissa brøt de opp og slo leir i Kehelata. 23Fra Kehelata brøt de opp og slo leir ved Sjefer-fjellet. 24Fra Sjefer-fjellet brøt de opp og slo leir i Harada. 25Fra Harada brøt de opp og slo leir i Makhelot. 26Fra Makhelot brøt de opp og slo leir i Tahat. 27Fra Tahat brøt de opp og slo leir i Terah. 28Fra Terah brøt de opp og slo leir i Mitka. 29Fra Mitka brøt de opp og slo leir i Hasmona. 30Fra Hasmona brøt de opp og slo leir i Moserot. 31#5 Mos 10,6f Fra Moserot brøt de opp og slo leir i Bene-Jaakan. 32Fra Bene-Jaakan brøt de opp og slo leir i Hor-Hagidgad. 33Fra Hor-Hagidgad brøt de opp og slo leir i Jotbata. 34Fra Jotbata brøt de opp og slo leir i Abrona. 35Fra Abrona brøt de opp og slo leir i Esjon-Geber. 36#13,26; 20,1 Fra Esjon-Geber brøt de opp og slo leir i Sin-ørkenen, i Kadesj. 37#20,22 Fra Kadesj brøt de opp og slo leir ved fjellet Hor, på grensen til Edom.
38 # 20,25ff; 5 Mos 10,6; 32,50 Aron, presten, gikk på Herrens ord opp på fjellet Hor, og der døde han. Det var i det førtiende året etter at israelittene hadde gått ut av Egypt, på den første dagen i den femte måneden. 39Aron var 123 år gammel da han døde på fjellet Hor.
40 # 21,1 Da kanaaneerkongen i Arad, som bodde i Negev i Kanaan, fikk høre at israelittene kom, 41brøt de opp fra fjellet Hor og slo leir i Salmona. 42Fra Salmona brøt de opp og slo leir i Punon. 43#21,10 Fra Punon brøt de opp og slo leir i Obot. 44#21,11 Fra Obot brøt de opp og slo leir i Ijje-Abarim ved grensen til Moab. 45Fra Ijjim brøt de opp og slo leir i Dibon-Gad. 46Fra Dibon-Gad brøt de opp og slo leir i Almon-Diblatajim. 47Fra Almon-Diblatajim brøt de opp og slo leir ved Abarim-fjellene, rett imot Nebo.
48Fra Abarim-fjellene brøt de opp og slo leir på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. 49Leiren deres lå langsmed Jordan, fra Bet-Jesjimot til Abel-Sjittim på slettene i Moab.
50 Herren talte til Moses på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. Han sa: 51Tal til israelittene og si til dem: Når dere går over Jordan og inn i Kanaan-landet, 52#2 Mos 23,31ff; 34,12ff; 5 Mos 7,2ff skal dere drive ut alle som bor i landet, og ødelegge alle gudebildene deres. Dere skal ødelegge alle de støpte bildene deres og utslette offerhaugene. 53Dere skal innta landet og bosette dere der. For jeg har gitt landet til dere så dere kan ta det i eie. 54#26,54ff; Jos 14,1f Dere skal fordele landet mellom dere ved loddkasting, slekt for slekt. En stor slekt skal få større eiendom og en liten slekt mindre eiendom til arv. Hver slekt skal ha det som loddkastingen gir den. Dere skal få arv innenfor den stammen dere tilhører. 55#2 Mos 34,12.15f; Jos 23,13; Dom 2,3 Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da skal de dere sparer, bli torner i øynene og brodder i siden på dere. De kommer til å gå til angrep på dere inne i landet der dere har slått dere ned. 56Da skal jeg gjøre med dere slik jeg hadde tenkt å gjøre med dem.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.