4. Mosebok 31

31
Kamp og deling av byttet
1 Herren sa til Moses: 2#25,17ff; 27,12f «Fullfør israelittenes hevn over midjanittene! Siden skal du bli forent med ditt folk.»
3Da sa Moses til folket: «Noen av dere må væpne dere til strid. De skal gå mot Midjan og fullføre Herrens hevn over dem. 4Tusen mann fra hver stamme, fra alle stammene i Israel, skal dere sende ut i striden.» 5Så ble tusen mann fra hver stamme valgt ut fra Israels tusener, i alt tolv tusen mann væpnet til strid. 6#10,9 Dem sendte Moses ut i strid, tusen mann fra hver stamme. Sammen med dem i striden gikk Pinhas, sønn av presten Elasar. Han hadde med seg utstyret fra helligdommen og signaltrompetene.
7De gikk til strid mot Midjan, slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle mennene der. 8#4 Mos 22,5f; 31,16; Jos 13,21ff#31,8 Bileam Jf. kap. 22–24. I tillegg til de andre som falt, drepte de Midjans konger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba. Det var de fem kongene i Midjan. Også Bileam, Beors sønn, drepte de med sverd. 9#5 Mos 20,14 Israelittene førte kvinnene i Midjan og småbarna deres bort som fanger. Alle husdyrene, hele buskapen og all rikdommen deres tok de som krigsbytte. 10De satte ild på alle teltleirene og alle byene de bodde i. 11Og de tok med seg alt krigsbyttet og alt de hadde tatt, både av mennesker og av dyr. 12Fangene, krigsbyttet og det de hadde tatt, førte de til Moses og presten Elasar og til hele Israels menighet, som lå i leir på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko.
13Moses, presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren. 14Moses var sint på befalingsmennene som kom tilbake fra striden, både førerne for tusen og førerne for hundre mann. 15Han sa til dem: «Har dere latt alle kvinnene leve? 16#25,1ff Husk at det var disse som på Bileams ord lokket israelittene til å være troløse mot Herren den gangen ved Peor, så det brøt ut pest i Herrens menighet. 17Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. 18Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve. 19#19,11.16 Så må dere holde dere utenfor leiren i sju dager. Alle som har drept noen, og alle som har rørt ved noen av de falne, skal rense seg den tredje og den sjuende dagen. Det gjelder både dere og fangene deres. 20Alle klesplagg, alt utstyr av skinn, alt som er laget av geiteragg, og alt utstyr av tre skal dere rense.»
21Presten Elasar sa til stridsmennene som hadde vært med på felttoget: «Dette er en forskrift i loven som Herren påla Moses: 22Gull og sølv, kobber og jern, tinn og bly, 23#31,23 renselsesvann Jf. 19,9. alt som tåler ild, skal dere la gå gjennom ild, så det blir rent. Så skal det renses med renselsesvann. Men alt som ikke tåler ild, skal dere la gå gjennom vann. 24Den sjuende dagen skal dere vaske klærne deres, så dere blir rene. Etterpå kan dere komme inn i leiren.»
25 Herren sa til Moses: 26«Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp krigsbyttet dere har tatt, både av mennesker og av dyr. 27#1 Sam 30,23ff Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på felttoget, og resten av menigheten. 28Fra krigerne som gikk ut i strid, skal du kreve avgift til Herren: én for hver fem hundre, både av mennesker og av storfe, esler og småfe. 29Dette skal du ta fra deres halvpart, og du skal gi det til presten Elasar. Det skal være en gave til Herren. 30Av israelittenes halvpart skal du ta én av femti, både av mennesker og av storfe, esler og småfe, av hele buskapen, og gi til levittene som tar seg av tjenesten i Herrens bolig.»
31Moses og presten Elasar gjorde som Herren hadde pålagt Moses. 32Krigsbyttet, det som var igjen av byttet krigerne hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 3372 000 storfe 34og 61 000 esler. 35Av mennesker var det i alt 32 000 kvinner som ikke hadde ligget med menn.
36Den halvparten som tilfalt krigerne, besto av 337 500 småfe, 37av dem var 675 avgift til Herren, 3836 000 storfe, av dem var 72 avgift til Herren, 39og 30 500 esler, av dem var 61 avgift til Herren. 40Tallet på mennesker var 16 000, av dem var 32 avgift til Herren. 41Avgiften som var en gave til Herren, ga Moses til presten Elasar, slik Herren hadde pålagt Moses.
42Den halvparten som israelittene fikk, og som Moses hadde tatt fra krigerne, 43den halvparten som menigheten fikk, var 337 500 småfe, 4436 000 storfe, 4530 500 esler 46og 16 000 mennesker. 47Av den halvparten som israelittene fikk, tok Moses én av femti, både av folk og av husdyr. Han ga dem til levittene, som tok seg av tjenesten i Herrens bolig, slik Herren hadde pålagt Moses.
48Så kom befalingsmennene over hæravdelingene fram for Moses, både tusenmannsførerne og hundremannsførerne. 49De sa til ham: «Dine tjenere har talt opp de krigerne vi hadde hånd om, og det manglet ikke en mann. 50Nå kommer vi med et offer til Herren. Hver av oss har med det han har funnet av gullgjenstander: armringer, armbånd, fingerringer, øreringer og halskjeder. Det skal være til soning for oss hos Herren
51Moses og presten Elasar tok imot gullet fra dem, alt var fint utførte ting. 52#31,52 16 750 sjekel ca. 201 kg. Gullet som tusenmannsførerne og hundremannsførerne bar fram som offergave til Herren, var i alt 16 750 sjekel. 53Men de menige krigerne beholdt hver for seg det krigsbyttet de hadde tatt. 54Da Moses og presten Elasar hadde tatt imot gullet fra tusenmannsførerne og hundremannsførerne, bar de det inn i telthelligdommen. Det skulle være en påminnelse om israelittene for Herrens ansikt.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring