4. Mosebok 26
N11BM

4. Mosebok 26

26
1sa Herren til Moses og presten Elasar, Arons sønn: 2«Tell opp hele Israels menighet, familie for familie, alle stridsdyktige menn i Israel som er tjue år eller mer!» 3Da sa Moses og presten Elasar fra om dette på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. De sa: 4#1,1ff «– alle som er tjue år eller mer, slik Herren har pålagt Moses!»
Dette er etterkommerne av de israelittene som dro ut av Egypt: 5#2 Mos 6,14; 1 Krøn 5,3 Ruben, Israels førstefødte, og Rubens etterkommere: Fra Henok kommer Henoks slekt, fra Pallu Pallus slekt, 6fra Hesron Hesrons slekt og fra Karmi Karmis slekt. 7Det var Rubens slekter, og av dem ble 43 730 mønstret.
8Pallus sønn var Eliab, 9#16,1ff; Sal 106,16ff Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var Datan og Abiram, menn som var utvalgt fra menigheten, som gjorde oppstand mot Moses og Aron den gangen Korahs menighet satte seg opp mot Herren. 10Jorden åpnet gapet og slukte både dem og Korah da menigheten hans omkom, den gangen ilden fortærte to hundre og femti mann. De ble et tegn til advarsel. 11Men Korahs sønner mistet ikke livet.
12 # 1 Mos 46,10; 1 Krøn 4,24ff Dette er Simons etterkommere, slekt for slekt: Fra Nemuel kommer Nemuels slekt, fra Jamin Jamins slekt, fra Jakin Jakins slekt, 13fra Serah Serahs slekt og fra Saul Sauls slekt. 14Det var Simons slekter, 22 200 i tallet.
15 # 1 Mos 46,16; 1 Krøn 5,11ff Dette er Gads etterkommere, slekt for slekt: Fra Sefon kommer Sefons slekt, fra Haggi Haggis slekt, fra Sjuni Sjunis slekt, 16fra Osni Osnis slekt, fra Eri Eris slekt, 17fra Arod Arods slekt og fra Areli Arelis slekt. 18Det var Gad-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 40 500.
19 # 1 Mos 38,3ff; 1 Krøn 2,3ff; 4,1ff Judas sønner var Er og Onan. Er og Onan døde i Kanaan. 20Dette er Judas etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjela kommer Sjelas slekt, fra Peres Peres' slekt og fra Serah Serahs slekt. 21#Rut 4,18; 1 Krøn 2,5 Dette er Peres' etterkommere: Fra Hesron kommer Hesrons slekt og fra Hamul Hamuls slekt. 22Det var Judas slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 76 500.
23 # 1 Mos 46,13; 1 Krøn 7,1ff Jissakars etterkommere, slekt for slekt: Fra Tola kommer Tolas slekt, fra Puvva Puvvas slekt, 24fra Jasjub Jasjubs slekt og fra Sjimron Sjimrons slekt. 25Det var Jissakars slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 64 300.
26 # 1 Mos 46,14 Sebulons etterkommere, slekt for slekt: Fra Sered kommer Sereds slekt, fra Elon Elons slekt og fra Jahleel Jahleels slekt. 27Det var Sebulons slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 60 500.
28Josefs etterkommere, slekt for slekt, Manasse og Efraim: 29#1 Krøn 7,14ff Dette er Manasses etterkommere: Fra Makir kommer Makirs slekt og fra Gilead Gileads slekt. Makir var far til Gilead. 30#Jos 17,2 Dette er Gileads etterkommere: Fra Jeser kommer Jesers slekt, fra Helek Heleks slekt, 31fra Asriel Asriels slekt, fra Sikem Sikems slekt, 32fra Sjemida Sjemidas slekt og fra Hefer Hefers slekt. 33#27,1; 36,11 Selofhad, sønn av Hefer, hadde ingen sønner, bare døtre. Navnene på Selofhads døtre var Mahla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. 34Det var Manasses slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 52 700.
35 # 1 Krøn 7,20ff Dette er Efraims etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjutelah kommer Sjutelahs slekt, fra Beker Bekers slekt og fra Tahan Tahans slekt. 36Dette er Sjutelahs etterkommere: Fra Eran kommer Erans slekt. 37Det var Efraim-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 32 500. Det var Josefs etterkommere, slekt for slekt.
38 # 1 Krøn 7,6ff; 8,1ff Dette er Benjamins etterkommere, slekt for slekt: Fra Bela kommer Belas slekt, fra Asjbel Asjbels slekt, fra Ahiram Ahirams slekt, 39fra Sjufam Sjufams slekt og fra Hufam Hufams slekt. 40Dette er Belas etterkommere: Ard og Naaman. Fra Ard kommer Ards slekt og fra Naaman Naamans slekt. 41Det var Benjamins etterkommere, slekt for slekt, og tallet på dem som ble mønstret, var 45 600.
42 # 1 Mos 46,23 Dette er Dans etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjuham kommer Sjuhams slekt. Dette var Dans slekter, slekt for slekt. 43Tallet på dem som tilhørte Sjuhams slekter, var 64 400.
44 # 1 Krøn 7,30ff Dette er Asjers etterkommere, slekt for slekt: Fra Jimna kommer Jimnas slekt, fra Jisjvi Jisjvis slekt, fra Beria Berias slekt. 45Berias etterkommere er: fra Heber Hebers slekt og fra Malkiel Malkiels slekt. 46Asjers datter het Sera. 47Det var Asjer-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 53 400.
48 # 1 Krøn 7,13 Dette er Naftalis etterkommere, slekt for slekt: Fra Jahseel kommer Jahseels slekt, fra Guni Gunis slekt, 49fra Jeser Jesers slekt og fra Sjillem Sjillems slekt. 50Det var Naftalis slekter, slekt for slekt, og tallet på dem som ble mønstret, var 45 400. 51#2 Mos 12,37 Dette var de av israelittene som ble mønstret, 601 730 i alt.
52 Herren sa til Moses: 53«Mellom disse skal landet fordeles til odel og eie, etter folketallet. 54#33,54 Til de tallrike skal du gi en stor eiendom og til de fåtallige en mindre. Hver stamme skal få eiendom etter hvor mange som ble mønstret. 55Landet skal deles ved loddkasting. De skal få arvedel etter navnene på stammene til fedrene deres. 56Etter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin eiendom.»
57 # 2 Mos 6,16ff; 4 Mos 3,17ff; 1 Krøn 6,1ff Dette er de levittene som ble mønstret, slekt for slekt: fra Gersjon Gersjons slekt, fra Kehat Kehats slekt og fra Merari Meraris slekt. 58Dette er levittenes slekter: Libnis slekt, Hebrons slekt, Maklis slekt, Musjis slekt og Korahs slekt. Kehat fikk sønnen Amram; 59#2 Mos 2,1ff; 6,20ff; 1 Krøn 6,2f Amrams kone het Jokebed. Hun var datter av Levi og var født i Egypt. Hun fødte Amram sønnene Aron og Moses og deres søster Mirjam. 60Aron fikk sønnene Nadab, Abihu, Elasar og Itamar. 61#3 Mos 10,1f Men Nadab og Abihu døde da de bar uinnviet ild fram for Herren. 62Tallet på levittene var 23 000 når alle menn og alle gutter som var mer enn en måned gamle, ble regnet med. Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene, fordi de ikke fikk noen eiendom som de andre israelittene.
63Dette er de som ble mønstret da Moses og presten Elasar mønstret israelittene på slettene i Moab, ved Jordan, midt imot Jeriko. 64#1,2ff Blant disse var det ingen igjen av dem som ble mønstret da Moses og presten Aron mønstret israelittene i Sinai-ørkenen. 65#14,22–24.29–33; 32,11f; 1 Kor 10,5 For Herren hadde sagt til dem at de skulle dø i ørkenen. Av dem var ingen igjen, bortsett fra Kaleb, sønn av Jefunne, og Josva, sønn av Nun.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.