4. Mosebok 18
N11BM

4. Mosebok 18

18
Tjeneste og lønn for prester og levitter
1 # 8,19; 18,23 Herren sa til Aron: Du og dine sønner og din fars slekt etter deg skal bære straffen for synder mot helligdommen. Du og dine sønner etter deg skal bære straffen for synder mot prestetjenesten deres. 2#3,6–9#18,2 teltet med vitnesbyrdet >1,50. Jf. 9,15. Også brødrene dine, Levis stamme, din fars stamme, skal du ta med deg. De skal være knyttet til deg og hjelpe deg når du og dine sønner står foran teltet med vitnesbyrdet. 3De skal gjøre tjeneste for deg og vokte hele teltet. Men de må ikke komme nær det hellige utstyret eller alteret. For da skal både de og dere dø. 4De skal være knyttet til deg og holde vakt over telthelligdommen og alt arbeidet i teltet. Ingen fremmed må komme nær dere. 5#1,53 Dere skal holde vakt ved helligdommen og ved alteret, slik at vrede ikke skal ramme israelittene igjen.
6 # 3,9.12; 8,16 Se, det er jeg som tar ut brødrene deres, levittene, fra de andre israelittene. De er en gave til dere og overgitt til Herren for å gjøre arbeid i telthelligdommen. 7#1,51; 3,10.38 Du og sønnene dine skal ta dere av prestetjenesten. Alt som skal gjøres ved alteret og innenfor forhenget, skal dere gjøre. Jeg gir dere prestetjenesten som en gave. Men en fremmed som gjør tjenesten, skal dø.
8 # 3 Mos 2,3; 10,13.17; 24,9 Herren sa til Aron: Se, jeg gir deg ansvaret for alle offergavene jeg får. Alle hellige gaver fra israelittene gir jeg deg og dine sønner som deres del. Dette skal være en evig forskrift. 9#18,9 de høyhellige ofrene Her skilles mellom to slags offer: de høyhellige gavene, som bare menn av presteslekt kunne spise (v. 9f), og de hellige gavene, som alle i prestens hus kunne spise (v. 11). Av de høyhellige ofrene som blir tatt ut av ilden, skal dette være ditt: Alle ofrene deres, alle grødeoffer, syndoffer og skyldoffer, det som de bærer fram for meg som høyhellige ofre, alt dette skal tilhøre deg og dine sønner. 10#3 Mos 6,11.22; 7,6 I det aller helligste skal du spise det. Bare menn skal spise det. Det skal være hellig for deg. 11#3 Mos 22,11#18,11 svinges >6,20. Av offergavene som israelittene gir, er også dette ditt: Alle offer som svinges, gir jeg deg og dine sønner og døtre som en evig forskrift. Alle i ditt hus som er rene, kan spise av dem.
12Alt det beste av fin olje og ny vin og korn, det første som de ofrer til Herren, gir jeg deg. 13Førstegrøden av alt som vokser i landet, og som de bringer til Herren, skal tilhøre deg. Alle i huset ditt som er rene, kan spise av det. 14#3 Mos 27,28 Alt som er bannlyst i Israel, skal du også ha. 15#2 Mos 13,12f; 34,19 Alt som åpner morslivet, alt av kjøtt og blod som de bringer fram for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men det førstefødte av mennesker og det førstefødte av urene dyr skal du la dem løse ut. 16#18,16 fem sjekel ca. 60 g. Løsesummen gjelder fra de er en måned gamle, og verdien du setter på dem, skal være fem sjekel sølv etter vekten i helligdommen. Der er en sjekel tjue gera. 17Men de førstefødte av storfe, sau og geit kan du ikke løse ut; de er hellige. Blodet av dem skal du stenke på alteret, og fettet skal du brenne. Det skal være et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren. 18Men kjøttet skal tilhøre deg, sammen med brystet som svinges, og det høyre låret. 19#18,19 saltpakt Saltet har bevarende kraft og kan stå som bilde på at pakten er evig og ubrytelig. Jf. 3 Mos 2,13; 2 Krøn 13,5. Alle hellige gaver som israelittene bringer fram for Herren, gir jeg deg og dine sønner og døtre som en evig forskrift. Dette er en evig saltpakt for Herrens ansikt for deg og din ætt sammen med deg.
20 # 5 Mos 10,9; 12,12; Jos 13,14.33; Esek 44,28 Herren sa til Aron: I deres land får du ingen eiendom til arv; ingen del skal tilfalle deg blant dem. Jeg er din arv og del blant israelittene. 21#3 Mos 27,30 Men jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for tjenesten ved telthelligdommen. 22#17,13 Ingen andre israelitter må nærme seg telthelligdommen igjen, så de fører skyld over seg og må dø. 23Det er levittene som skal gjøre tjeneste ved telthelligdommen og bære straffen for deres synder. Dette er en evig ordning gjennom alle slekter.
Men blant israelittene skal de ikke ha jordeiendom til arv. 24#Neh 10,37f For det er tienden, den offergaven israelittene bringer fram for Herren, jeg gir levittene til arv. Derfor har jeg sagt dem at de ikke får jordeiendom til arv blant israelittene.
25 Herren sa til Moses: 26Du skal tale til levittene og si til dem: Når dere tar imot tiende fra israelittene, den delen jeg lar dere få fra dem, den som er deres i stedet for jordeiendom, da skal dere ta en tiendedel av tienden og gi som offergave til Herren. 27#2 Mos 22,29 Denne gaven skal regnes som deres gave på samme måte som med kornet fra treskeplassen og vinen fra vinpressen. 28Slik skal også dere bære fram gaver til Herren av all tienden dere tar imot fra israelittene. Den delen av tienden som er en offergave til Herren, skal dere gi til Aron, presten. 29Av alle gavene dere får, skal dere bære fram for Herren det han skal ha. Den beste delen av hver gave skal dere hellige til ham.
30 # 18,27 Du skal si til dem: Når dere bærer fram det beste til Herren, skal det regnes for levittene som likt med avlingen fra treskeplassen og vinpressen. 31#1 Kor 9,13 Dere kan spise det hvor dere vil, dere og familiene deres. Det er lønnen dere får for tjenesten ved telthelligdommen. 32Når dere bærer fram det beste av tienden, skal dere ikke pådra dere skyld. Da vil dere ikke vanhellige de hellige gavene fra israelittene, og dere skal ikke dø.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.