4. Mosebok 10
N11BM

4. Mosebok 10

10
Trompetsignal og oppbrudd
1 Herren sa til Moses: 2Lag deg to trompeter! Du skal lage dem av hamret sølv. Disse skal du bruke når du kaller menigheten sammen, og når leiren skal brytes. 3Når de blåser i dem, skal hele menigheten komme sammen hos deg ved åpningen til telthelligdommen. 4Blåser de bare i den ene, skal lederne, overhodene for Israels tusener, samles hos deg. 5Når dere blåser lange støt, skal de som har leir mot øst, bryte opp. 6Når dere blåser lange støt for andre gang, skal de som har leir mot sør, bryte opp. Når de skal bryte opp, skal det blåses lange støt. 7Når forsamlingen kalles sammen, skal dere gi signal, men ikke blåse lange støt.
8 # Jos 6,1–20 Det er Arons sønner, prestene, som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig ordning for dere, fra slekt til slekt. 9#31,6; 2 Krøn 13,12.14 Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse lange støt på trompetene. Da skal Herren deres Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene. 10#2 Krøn 7,6#10,10 gledesdagene særskilte festdager, f.eks. etter en seier. nymånedagene =fester og høytider. På gledesdagene og i høytidene og på nymånedagene deres skal dere blåse i trompetene når dere ofrer brennoffer og fredsoffer. Det skal være en påminnelse om dere hos deres Gud. Jeg er Herren deres Gud.
Oppbruddet fra Sinai
11I det andre året, på den tjuende dagen i den andre måneden, løftet skyen seg fra vitnesbyrdets bolig. 12#12,16#10,12 Paran-ørkenen >1 Mos 21,21. Da brøt israelittene opp fra Sinai-ørkenen og dro videre i dagsmarsjer. Og skyen stanset i Paran-ørkenen. 13Dette var første gangen de brøt opp på Herrens ord gjennom Moses. 14Leiren til Juda-sønnene brøt først opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Nahsjon, sønn av Amminadab. 15Hærfører for Jissakars stamme var Netanel, sønn av Suar. 16Hærfører for Sebulons stamme var Eliab, sønn av Helon. 17#4,24f.43; 7,6f Så ble boligen tatt ned, og de som skulle bære den, Gersjon-sønnene og Merari-sønnene, brøt opp.
18Så brøt Rubens leir opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærfører var Elisur, sønn av Sjede'ur. 19Hærfører for Simons stamme var Sjelumiel, sønn av Surisjaddai. 20Hærfører for Gads stamme var Eljasaf, sønn av De'uel. 21#4,4 Så brøt kehatittene opp, de som bar det hellige utstyret. Før de kom fram, skulle boligen reises. 22Så brøt leiren til Efraim-sønnene opp under sitt banner, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Elisjama, sønn av Ammihud. 23Hærfører for Manasse-sønnenes stamme var Gamliel, sønn av Pedasur. 24Hærfører for Benjamin-sønnenes stamme var Abidan, sønn av Gidoni.
25Så brøt leiren til Dan-sønnene opp under sitt banner, som baktropp for alle leirene, hæravdeling for hæravdeling. Hærføreren var Ahieser, sønn av Ammisjaddai. 26Hærfører for Asjers stamme var Pagiel, sønn av Okran. 27Hærfører for Naftalis stamme var Ahira, sønn av Enan. 28Slik var avmarsjen da israelittene dro av sted, hæravdeling for hæravdeling.
29 # 2 Mos 2,18; 3,1; 18,1ff Moses sa til sin svoger Hobab, sønn av Re'uel fra Midjan: «Nå bryter vi opp og drar til det stedet som Herren sa han ville gi oss. Kom med oss, så skal vi sørge godt for deg. For Herren har lovet det gode for Israel.» 30Hobab svarte: «Jeg blir ikke med, jeg går heller hjem til mitt eget land og min egen slekt.» 31Da sa Moses: «Du må ikke forlate oss! Du vet jo best hvor vi skal slå leir i ørkenen. Du må være øyne for oss. 32Går du med oss, skal vi la alt det gode som Herren gjør mot oss, også komme deg til gode.»
33 # 10,33 Herrens fjell det hellige fjell, Sinai el. Horeb. Jf. 2 Mos 3,1. Så brøt de opp og dro fra Herrens fjell, tre dagsreiser. Og Herrens paktkiste dro foran dem, tre dagsreiser, for å finne et hvilested for dem. 34Herrens sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren.
35 # Sal 68,2; Jes 33,3 Hver gang kisten brøt opp, sa Moses:
«Reis deg, Herre!
La dine fiender bli spredt
og dine motstandere flykte for deg!»
36Og når den var i ro, sa han:
«Vend tilbake, Herre,
til Israels ti tusen ganger tusen!»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.