Markus 4

4
Jesus taler i lignelser
(4,1–34)
Såmannen
(Matt 13,1–23; Luk 8,4–15)
1 # 3,9 Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land, helt ned til vannkanten. 2Han underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser. 3«Hør!» sa han. «En såmann gikk ut for å så. 4Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. 5Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. 6Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. 7Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. 8Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt: tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.» 9#Matt 11,15; 13,9.43; Mark 4,23; Luk 14,35; Åp 2,7; 13,9 Og han sa: «Den som har ører å høre med, hør!»
10Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. 11#Matt 11,25; Rom 16,25; 1 Kor 2,7; 4,1; Ef 1,9; 3,3f; Kol 1,26 Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, 12#Jes 6,9f; Joh 12,40; Apg 28,26f; Rom 11,8#4,12 for at … ikke skjelne Teksten følger den aram. gjengivelsen av Jes 6,9f. I Matt 13,14f er Jes 6,9f ordrett sitert etter den gr. GT-oversettelsen. =Septuaginta. for at de skal
se og se, men ikke skjelne,
høre og høre, men ikke forstå,
så de ikke vender om og får tilgivelse.»
13Og han sa til dem: «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? 14Såmannen sår ordet. 15De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. 16På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. 17Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. 18Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, 19#10,23 men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. 20Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt – tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.»
Oljelampen
(Luk 8,16–18)
21 # Matt 5,15 Han sa til dem: «Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen? Settes ikke lampen på en holder? 22#Jer 1,8; Matt 10,26; Luk 8,17 For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal komme for dagen. 23#4,9+ Om noen har ører å høre med, så hør!»
24 # Matt 7,2 Og han sa til dem: «Pass på hva dere hører! For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere, og enda mer skal gis dere. 25#Matt 13,12; 25,29; Luk 8,18; 19,26 For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»
Såkornet
26Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. 27#Jak 5,7 Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. 28Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. 29#Joel 3,18; Åp 14,15#4,29 høsten bilde på den siste dom ved tidens ende. Jf. Matt 13,39. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»
Sennepsfrøet
(Matt 13,31–32; Luk 13,18–19)
30Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? 31#4,31–32 sennepsfrø svært lite frø, opptil 760 frø på ett gram, men planten kan bli over 2 m høy. Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, 32#Esek 17,23 men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
33 # Matt 13,34 Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. 34Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.
Jesus stiller stormen
(Matt 8,23–27; Luk 8,22–25)
35 # Matt 8,18 Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» 36De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. 37Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. 38Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» 39#Sal 65,8; 89,10; 107,29; Mark 6,51 Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. 40Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» 41Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre: «Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham!»

Markert nå:

Markus 4: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring