Markus 2
N11BM

Markus 2

2
Den lamme mannen
(Matt 9,1–8; Luk 5,17–26)
1 # 2,1 han var hjemme kanskje samme hus som i 1,29, altså Peters hus. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, 3kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. 4#2,4 brøt de opp taket Det flate taket ble båret oppe av takbjelker. Mellomrommet ble fylt med et flettverk av kvist og dekket med en blanding av leire og strå. I romerske hus var det vanlig med takstein av brent leire. Jf. Luk 5,19. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. 5Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»
6Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 7#Sal 103,3; Jes 43,25; 1 Joh 1,9 «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» 8Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? 9Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? 10#2,10 Menneskesønnen den betegnelsen Jesus bruker om seg selv flest ganger. Jf. Dan 7,13f. =Jesu titler. Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – 11«Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 12#Matt 9,33 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»
Jesus kaller Levi
(Matt 9,9–13; Luk 5,27–32)
13Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. 14#2,14 Levi i Matt 9,9 kalt Matteus. tollboden Kapernaum lå ved den viktige handelsveien Via Maris mellom Syria og Middelhavet. =toll. Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.
15 # 2,15 tollere Innkreving av =toll og avgifter i Romerriket ble forpaktet bort til egne tjenestemenn. De var ofte fristet til å ta større toll enn de hadde rett til (Luk 3,12f). Jøder som påtok seg den slags arbeid, ble regnet som urene, ringeaktet av sine landsmenn og sidestilt med åpenbare syndere. var til bords =bordskikker. Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. 16#2,16 fariseerne =retninger innenfor jødedommen. Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» 17#Luk 19,10; 1 Tim 1,15 Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»
Fest og faste
(Matt 9,14–17; Luk 5,33–39)
18 # 2,18 faste å avstå fra mat og drikke. På Jesu tid var det vanlig at lovtro jøder fastet to dager i uken. Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte: «Både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?» 19«Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. 20Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og på den dagen, da skal de faste.
21Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. 22#2,22 ny vin i gamle skinnsekker Ny vin måtte lagres i nye vinsekker, som utvidet seg og ikke revnet når vinen gjæret. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!»
Jesus og sabbaten
(Matt 12,1–14; Luk 6,1–11)
23 # 5 Mos 23,25 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. 24#2 Mos 20,8ff Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» 25#1 Sam 21,1ff Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? 26#2,26 Guds hus her en helligdom i Nob like ved Jerusalem. Jf. 1 Sam 21,1. skuebrødene brød som skulle ligge framme i helligdommen som en offergave til Herren. De ble skiftet ut hver sabbat og kunne da spises av prestene. Jf. 3 Mos 24,5–9; 1 Sam 21,1–6. =offer og soning. Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» 27#5 Mos 5,14 Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. 28Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.