Markus 11
N11BM

Markus 11

11
Jesus kommer til Jerusalem
(Kap. 11–12)
Jesus rir inn i Jerusalem
(Matt 21,1–11; Luk 19,28–38; Joh 12,12–16)
1Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted 2og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! 3Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’»
4De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. 5Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» 6De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. 7Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. 8Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. 9#Sal 118,25f Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
«Hosianna!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
10 # Luk 1,32f Velsignet er vår far Davids rike som kommer!
Hosianna i det høyeste!»
11Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.
Fikentreet uten frukt
(Matt 21,18–22)
12Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. 13Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikener. 14#11,20 Da sa han til treet: «Aldri mer skal noen spise frukt av deg!» Og disiplene hans hørte det.
Tempelet skal være et bønnens hus
(Matt 21,12–17; Luk 19,45–48; Joh 2,13–16)
15 # 11,15 tempelplassen forgården foran tempelet. =Guds bolig. pengevekslerne Tempelskatten (jf. Matt 17,24) kunne ikke betales med romerske eller greske mynter, siden de var preget med hedenske motiver. Jf. 12,13–17. duehandlerne Blant de fattige var duer det mest brukte offeret. =offer og soning. Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, 16#11,16 bære … tempelplassen Den korteste veien fra byporten i øst til byporten i vest var over tempelområdet. og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. 17#Jes 56,7; Jer 7,11 Og han lærte dem: «Står det ikke skrevet:
Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk?
Men dere har gjort det til en røverhule
18Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. For de var redd ham fordi folket var overveldet av hans lære.
19Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen.
Tro og bønn
(Matt 21,18–22)
20 # 11,14 Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av. 21Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.» 22Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! 23#Matt 17,20; Luk 17,6; 1 Kor 13,2 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. 24#Jer 29,12f; Matt 7,7; 21,22; Joh 14,13+; Jak 1,5; 1 Joh 3,22; 5,14f Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. 25#Matt 5,23f; 6,14; Ef 4,32; Kol 3,13 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26#11,26 Men … misgjerninger Verset mangler i de eldste håndskrifter. Jf. Matt 6,15. {{Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.}}»
Jesu fullmakt
(Matt 21,23–27; Luk 20,1–8)
27Igjen kom de inn i Jerusalem. Mens han gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham 28#Joh 2,18; Apg 4,7 og sa: «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Eller hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre det?» 29Men Jesus sa til dem: «Jeg vil spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. 30Johannes-dåpen, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg på det!» 31De drøftet det med hverandre og sa: «Om vi svarer: ‘Fra himmelen’, vil han si: ‘Hvorfor trodde dere ham da ikke?’ 32#Matt 11,9; 14,5; 21,26; Luk 1,76f Eller skal vi svare: ‘Fra mennesker’?» Men de fryktet folkemengden, for alle mente at Johannes virkelig var en profet. 33Så svarte de: «Vi vet ikke.» Da sa Jesus til dem: «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.