Markus 1

1
Døperen Johannes står fram
(Matt 3,1–12; Luk 3,1–18; Joh 1,19–28)
1 # 1,1 Evangeliet etter Markus Noen håndskrifter har en kortere ordlyd: «Etter Markus». =evangelium. evangeliet om Jesus kan også oversettes «evangeliet fra Jesus» eller «evangeliet som Jesus forkynte». Kristus Det gr. ordet for Messias, «frelserkongen», blir her brukt som et egennavn på Jesus. =Jesu titler. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
2 # Mal 3,1; Matt 11,10 # 1,2 profeten Jesaja Sitatet fra Jes 40,3 inneholder også elementer fra 2 Mos 23,20 og Mal 3,1. Hos profeten Jesaja står det skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.
3 # Jes 40,3; Luk 7,27 En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!
4 # Matt 3,2+; Apg 13,24; 19,4 # 1,4–8 døperen Johannes virket i ødemarken omkring Jordanelven, der han forkynte til omvendelse og døpte. Omtales mer i 1,9; 6,14–29; Matt 11,1–19; Luk 1,5–80; 3,1–20. =vanlige navn. Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6#2 Kong 1,8 Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8#Apg 1,5; 2,4 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»
Jesu dåp og fristelse
(Matt 3,13–4,11; Luk 3,21–22; 4,1–13; Joh 1,32–34)
9På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 10#Jes 63,11; Esek 37,5f.14 Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. 11#1 Mos 22,2; Sal 2,7; Jes 42,1; Matt 3,17; 12,18; Mark 9,7; 2 Pet 1,17 Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»
12Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, 13#Sal 91,11ff#1,13 ble fristet kan også oversettes «ble satt på prøve». Satan det hebr. ordet for =djevelen. englene =himmelske vesener. og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.
Jesus begynner sin gjerning
(Matt 4,12–17; Luk 4,14–15)
14 # 6,17 Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium 15#Jes 52,7; Jer 3,12.22; Dan 2,44; 7,14; Hos 14,2; Matt 3,2; 4,17; 10,7; Gal 4,4#1,15 =Guds rike. og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»
De første disiplene
(Matt 4,18–22; Luk 5,1–11)
16 # 1,16 Galileasjøen innsjø som andre steder blir kalt Gennesaretsjøen (jf. Luk 5,1) eller Tiberiassjøen (jf. Joh 6,1; 21,1). not Fiskerne brukte en liten, rund kastenot (3–5 m i tverrsnitt), som de kastet fra land ut over en fiskestim nær stranden. =fiske. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 17Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 18Straks lot de garnet ligge og fulgte ham.
19Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. 20Da kalte han dem, og de lot faren, Sebedeus, bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham.
En dag i Kapernaum
(Matt 8,14–17; Luk 4,31–41)
21 # 1,21 sabbat jødisk hviledag. =fester og høytider. synagogen jødenes forsamlingssted. =synagoge. Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. 22#Matt 7,28f#1,22 skriftlærde lærere som hadde ansvar for å utlegge loven. =retninger innenfor jødedommen. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde.
23 # 1,23 uren ånd =sykdom. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: 24#5,7; Joh 6,69#1,24 Guds Hellige betegner Jesus som Guds Sønn, jf. 1,1. =hellighet og renhet. «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 25Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» 26#9,20.26 Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. 27Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» 28Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området.
29 # 5,37+ Da de forlot synagogen, gikk de rett hjem til Simon og Andreas; Jakob og Johannes fulgte med. 30Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. 31Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem.
32 # 1,32 Da det … gått ned Det jødiske døgnet regnes fra solnedgang til solnedgang. Sabbaten (v. 21) varte fra fredag kveld til lørdag kveld. Jf. 3 Mos 23,32. =tidsregning. Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. 33Hele byen var samlet utenfor døren. 34#1,44+ Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var.
Jesus ber og forkynner
(Luk 4,42–44)
35 # Matt 14,23; Mark 6,46; Luk 5,16; 6,12 Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. 36Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37og da de fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» 38#Joh 18,37 Men han sa til dem: «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.»
39 # Matt 4,23 Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene.
Den spedalske mannen
(Matt 8,2–4; Luk 5,12–16)
40 # 1,40 spedalsk Ordet refererer til en hudsykdom. =sykdom. En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41#1,41 fikk inderlig medfølelse Utenom lignelsene brukes det gr. uttrykket bare om Jesus. Jf. Matt 9,36; Mark 6,34; 8,2; 9,22; Luk 7,13. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 42Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 43Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. 44#3 Mos 14,2ff; Matt 9,30; Mark 3,12; 7,36; 8,30; 9,9; Luk 4,41 «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
45Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Markert nå:

Markus 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring