Matteus 9

9
Den lamme mannen
(Mark 2,1–12; Luk 5,17–26)
1 # 9,1 sin egen by Kapernaum. Jf. 4,13. Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by. 2#Luk 7,48 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.» 3#Joh 10,33 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.» 4Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet? 5Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 6#Joh 5,8 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 7Og mannen reiste seg og gikk hjem. 8Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.
Jesus kaller Matteus
(Mark 2,13–17; Luk 5,27–32)
9 # 4,19 # 9,9 tollboden Kapernaum lå ved den viktige handelsveien Via Maris mellom Syria og Middelhavet. =toll. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.
10 # 9,10 tollere og syndere >5,46. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. 11Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» 12Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13#Hos 6,6; Mi 6,8; Matt 12,7; 1 Tim 1,15 Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet jeg vil ha,
ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»
Fest og faste
(Mark 2,18–22; Luk 5,33–39)
14 # 11,18; Luk 18,12 Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler?» 15#Jes 62,5; Joh 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,23ff; Åp 19,7 «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.
16 # 2 Kor 5,17 Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre. 17#9,17 skinnsekker Ny vin måtte lagres i nye skinnsekker, som utvidet seg og ikke revnet når vinen gjæret. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart.»
Jairus' datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe
(Mark 5,21–43; Luk 8,40–56)
18 # 9,18 forstander den daglige lederen av en =synagoge. Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» 19Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.
20 # 3 Mos 15,25 # 9,20 blødninger gjorde kvinnen kultisk uren. Jf. 3 Mos 15,25–30. dusken på kappefliken Duskene i de fire hjørnene av kappen skulle være en påminnelse om å leve etter Herrens bud. Jf. 4 Mos 15,37–41; 5 Mos 22,12. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, 21#14,36; Luk 6,19 for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» 22#Luk 7,50+ Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund.
23 # 9,23 den støyende flokken Jødene ga høylytt uttrykk for sin sorg. =sørgeskikker. Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: 24#Joh 11,11ff «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. 25#8,15 Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp. 26Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der.
To blinde og en stum
27 # 20,29ff # 9,27 Ha barmhjertighet gr. eleison. >17,15. Davids sønn i jødedommen betegnelse på den salvede frelserkongen, =Messias. Jf. 1,1; 22,41–46. Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte: «Ha barmhjertighet med oss, du Davids sønn!» 28#8,13 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. 29Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» 30#8,4+ Og straks ble øynene deres åpnet. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.» 31Men de gikk ut og spredte ryktet om ham i hele landsdelen der.
32 # 12,22ff Mens de var på vei ut, kom noen til ham med en mann som var stum og hadde en ond ånd. 33#Mark 2,12 Da den onde ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!» 34#10,25+ Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.»
Apostlene og deres oppdrag
(9,35–10,42)
Høsten er stor
(Luk 10,1–2)
35 # 4,23 Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36#4 Mos 27,17; 1 Kong 22,17; Esek 34,2ff#9,36 fikk … inderlig medfølelse Utenom lignelsene brukes det gr. uttrykket bare om Jesus. Jf. 14,14; 15,32; 18,27; 20,34; Mark 1,41; Luk 7,13. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37#Joh 4,35 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. 38Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Markert nå:

Matteus 9: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring